รวมโจทย์ Selection statements แบบฝึกหัด If , If Else , Switch Case , Nest If ตอนที่ 2

แบบฝึกหัด #93
เขียนโดย :
มีผู้อ่าน : 51,472 คน วันนี้ : 8 คน

สวัสดีครับ เป็นยังไงบ้างกับแบบฝึกหัด 10 ข้อแรก ทำกันได้รึเปล่าครับ ผมว่าง่ายๆ ไม่ยากเลย มาต่อกันในตอนที่ 2 กับ แบบฝึกหัด If , If Else , Switch Case และ Nest If ตอนที่ 2 จะเพิ่มระดับความยากเข้ามาอีกนิด เอาล่ะครับมาลองทำกันดูเลย ทำแบบฝึกหัดเยอะๆ หัดเขียนโปรแกรมบ่อยๆ รับลองทำได้แน่นอนครับ ^^

 

ข้อที่ 1) 

จงเขียนโปรแกรมรับเลข 2 จำนวนจากผู้ใช้ แล้วนำมาบวกกัน ถ้าผลบวกนั้นมากกว่า 50 แสดง คำว่า " More 50 " อีกหนึ่งบรรทัด แสดงผลโดยใช้รูปแบบตามตัวอย่าง

ตัวอย่างการทำงาน ครั้งที่ 1

RUN : ทดสอบด้วยการป้อน ตัวเลข 5 และ 5 ตามลำดับ

Enter Number : 5
Enter Number : 5
5 + 5 = 10

ตัวอย่างการทำงาน ครั้งที่ 2

RUN : ทดสอบด้วยการป้อน ตัวเลข 40 และ 20 ตามลำดับ

Enter Number : 40
Enter Number : 20
40 + 20 = 60
More 50

 


 

ข้อที่ 2) 

จงเขียนโปรแกรมรับเลข 3 จำนวนจากผู้ใช้ แล้วนำมาบวกกัน ถ้าผลบวกนั้นน้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 แสดง คำว่า " 100 OK !! " อีกหนึ่งบรรทัด แสดงผลโดยใช้รูปแบบตามตัวอย่าง

ตัวอย่างการทำงาน ครั้งที่ 1

RUN : ทดสอบด้วยการป้อน ตัวเลข 50 , 50 และ 50 ตามลำดับ

Enter Number 1 : 50
Enter Number 2 : 50
Enter Number 3 : 50
50 + 50 + 50 = 150

ตัวอย่างการทำงาน ครั้งที่ 2

RUN : ทดสอบด้วยการป้อน ตัวเลข 40 , 20 และ 40 ตามลำดับ

Enter Number : 40
Enter Number : 20
Enter Number : 40
40 + 20 + 40 = 100
100 OK !!

 


 

ข้อที่ 3) 

จงเขียนโปรแกรมรับเลข 3 จำนวนจากผู้ใช้ แล้วนำมาบวกกัน ถ้าผลบวกนั้นน้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 แสดง คำว่า " ผลบวก <= 100 " อีกหนึ่งบรรทัด ถ้าไม่ใช่  แสดง คำว่า " ผลบวก > 100 " แสดงผลโดยใช้รูปแบบตามตัวอย่าง

ตัวอย่างการทำงาน ครั้งที่ 1

RUN : ทดสอบด้วยการป้อน ตัวเลข 50 , 50 และ 50 ตามลำดับ

Enter Number 1 : 50
Enter Number 2 : 50
Enter Number 3 : 50
50 + 50 + 50 = 150
150 > 100

ตัวอย่างการทำงาน ครั้งที่ 2

RUN : ทดสอบด้วยการป้อน ตัวเลข 40 , 20 และ 40 ตามลำดับ

Enter Number : 40
Enter Number : 20
Enter Number : 40
40 + 20 + 40 = 100
100 <= 100

 


 

ข้อที่ 4) 

จงเขียนโปรแกรมรับเลข 3 จำนวนจากผู้ใช้ แล้วนำมาบวกกัน ถ้าผลบวกนั้นน้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 แสดงผลบวกของทั้งสามจำนวน ถ้าไม่ใช่ ให้ บวก 50 เพิ่มเข้าไปและ แสดงผลโดยใช้รูปแบบตามตัวอย่าง

ตัวอย่างการทำงาน ครั้งที่ 1

RUN : ทดสอบด้วยการป้อน ตัวเลข 20 , 20 และ 20 ตามลำดับ

Enter Number 1 : 20
Enter Number 2 : 20
Enter Number 3 : 20
20 + 20 + 20 = 60

ตัวอย่างการทำงาน ครั้งที่ 2

RUN : ทดสอบด้วยการป้อน ตัวเลข 50 , 30 และ 20 ตามลำดับ

Enter Number : 50
Enter Number : 30
Enter Number : 20
50 + 30 + 20 + 50 = 150

 


 

ข้อที่ 5) 

จงเขียนกำหนดตัวเลขตัวที่ 1 เท่ากับ 5 จากนั้นเขียนโปรแกรมรับเลข 3 จำนวนจากผู้ใช้ ถ้าตัวเลขแต่ละตัวที่รับมา มากกว่า 10 ให้นำมาหาผลรวม และ แสดงผลโดยใช้รูปแบบตามตัวอย่าง

ตัวอย่างการทำงาน ครั้งที่ 1

RUN : ทดสอบด้วยการป้อน ตัวเลข 1 , 2 และ 24 ตามลำดับ

Enter Number 1 : 1
Enter Number 2 : 2
Enter Number 3 : 24
5 + 24 = 29

ตัวอย่างการทำงาน ครั้งที่ 2

RUN : ทดสอบด้วยการป้อน ตัวเลข 20 , 1 และ 40 ตามลำดับ

Enter Number : 20
Enter Number : 1
Enter Number : 40
5 + 20 + 40 = 65

 


 

ข้อที่ 6) 

จงเขียนโปรแกรมที่มีการทำงานดังนี้ เริ่มต้น ให้ทำการรับตัวเลข 1 ตัวจากผู้ใช้ ถ้าเลขตัวนั้น มากกว่า 10 ให้ทำการรับค่าตัวเลขอีกตัว จากนั้นให้ทำการรับค่าตัวเลขอีก 1 ตัว จากผู้ใช้ โดย แสดงผลโดยใช้รูปแบบตามตัวอย่าง

ตัวอย่างการทำงาน ครั้งที่ 1

RUN : ทดสอบด้วยการป้อน ตัวเลข 1 และ 2 ตามลำดับ

Enter Number : 1
Enter Number : 2

ตัวอย่างการทำงาน ครั้งที่ 2

RUN : ทดสอบด้วยการป้อน ตัวเลข 19 , 1 และ 2 ตามลำดับ

Enter Number : 19
Enter Number : 1
Enter Number : 2

 


 

ข้อที่ 7) 

จงเขียนโปรแกรมที่มีการทำงานดังนี้ เริ่มต้น ให้ทำการรับตัวเลข 1 ตัวจากผู้ใช้ ถ้าเลขตัวนั้น น้อยกว่า 10 ให้ทำการรับค่าตัวเลขอีกตัว จากนั้นให้ทำการรับค่าตัวเลขอีก 1 ตัว ถ้าเลขตัวนั้น ไม่เท่ากับ 10 ให้ทำการรับค่าตัวเลขเพิ่มอีกตัว จากนั้นแสดงผลรวมของเลขทุกตัวที่รับมา โดย แสดงผลโดยใช้รูปแบบตามตัวอย่าง

ตัวอย่างการทำงาน ครั้งที่ 1

RUN : ทดสอบด้วยการป้อน ตัวเลข 1 , 2 , 2 และ 4 ตามลำดับ

Enter Number : 1
Enter Number : 2
Enter Number : 2
Enter Number : 4
Sum Is 10

ตัวอย่างการทำงาน ครั้งที่ 2

RUN : ทดสอบด้วยการป้อน ตัวเลข 19 , 10 ตามลำดับ

Enter Number : 19
Enter Number : 10
Sum Is 29

 


 

ข้อที่ 8) 

จงเขียนโปรแกรมที่มีการทำงานดังนี้ เริ่มต้นทำการรับอักขระมา 1 ตัว ถ้ารับ A ให้ทำการรับเลข 1 จำนวน แต่ถ้ารับ B ให้ทำการรับเลข 2 ตัว แต่ถ้ารับ C ให้ทำการรับเลข 3 ตัว จากนั้น แสดงผลเลขที่รับมาอีกครั้ง โดย แสดงผลโดยใช้รูปแบบตามตัวอย่าง

ตัวอย่างการทำงาน ครั้งที่ 1

RUN : ทดสอบด้วยการป้อน A และ 10 ตามลำดับ

Enter Character (A,B,C) : A
Enter Number : 10
You Input 10

ตัวอย่างการทำงาน ครั้งที่ 2

RUN : ทดสอบด้วยการป้อน B , 10 ,  20 ตามลำดับ

Enter Character (A,B,C) : B
Enter Number : 10
Enter Number :
 20
You Input 10 , 20

ตัวอย่างการทำงาน ครั้งที่ 3

RUN : ทดสอบด้วยการป้อน C , 10 ,  20 , 40 ตามลำดับ

Enter Character (A,B,C) : C
Enter Number : 10
Enter Number : 20
Enter Number :
 40
You Input 10 , 20 , 40

 


 

ข้อที่ 9) 

จงเขียนโปรแกรมที่มีการทำงานดังนี้ มีการรับค่าอักขระ จากผู้ใช้ ถ้าเป็น A มีค่าเป็น 10 ถ้าเป็น B มีค่าเป็น 20 และถ้าเป็น C มีค่าเป็น 30 โดยให้มีการรับแบบนี้ 3 ครั้ง จากนั้นหาผลรวมและแสดงผลโดยใช้รูปแบบตามตัวอย่าง

ตัวอย่างการทำงาน ครั้งที่ 1

RUN : ทดสอบด้วยการป้อน A , B ,C ตามลำดับ

Enter Character (A,B,C) : A
Enter Character (A,B,C) : B
Enter Character (A,B,C) :
 C
Sum is 60

ตัวอย่างการทำงาน ครั้งที่ 2

RUN : ทดสอบด้วยการป้อน C , B ,  C ตามลำดับ

Enter Character (A,B,C) : C
Enter Character (A,B,C) : B
Enter Character (A,B,C) :
 C
Sum is 80

 


 

ข้อที่ 10) 

จงเขียนโปรแกรมที่มีการทำงานดังนี้ มีการรับค่าอักขระ จากผู้ใช้ ถ้าเป็น A มีค่าเป็น 10 ถ้าเป็น B มีค่าเป็น 20 และถ้าเป็น C มีค่าเป็น 30 โดยให้มีการรับแบบนี้ 3 ครั้ง จากนั้นหาผลรวมและแสดงผลโดยใช้รูปแบบตามตัวอย่าง

ตัวอย่างการทำงาน ครั้งที่ 1

RUN : ทดสอบด้วยการป้อน A , B ,C ตามลำดับ

Enter Character (A,B,C) : A
Enter Character (A,B,C) : B
Enter Character (A,B,C) :
 C
A = 10 , B = 20 , C = 30
A + B + C = 10 + 20 + 30 = 60

ตัวอย่างการทำงาน ครั้งที่ 2

RUN : ทดสอบด้วยการป้อน C , B ,  C ตามลำดับ

Enter Character (A,B,C) : C
Enter Character (A,B,C) : B
Enter Character (A,B,C) :
 C
C = 30 , B = 20 , C = 30
C + B + C = 30 + 20 + 30 = 80