รวมโจทย์ Selection statements แบบฝึกหัด If , If Else , Switch Case , Nest If ตอนที่ 1

แบบฝึกหัด #91
เขียนโดย :
มีผู้อ่าน : 20,864 คน วันนี้ : 8 คน

สวัสดีครับ พี่ๆ น้องๆ ผู้อ่านทุกๆ ท่าน บทความนี้ ผมได้จัดเป็นแบบฝึกหัด ที่รวมโจทย์ If , If Else , Switch Case และ Nest If แบบต่างๆ เพื่อใช้เป็นสื่อการสอนออนไลน์ในคอร์ส iF And Loop For Newbie เพื่อให้ได้ฝึกทำแบบฝึกหัดเยอะๆ เจอโจทย์หลายๆ แบบ เอาล่ะครับ ลองทำกันดูเลยครับผม ^^

 

ข้อที่ 1) 

จงเขียนโปรแกรมรับเลขจำนวนเต็ม 1 ตัวจากผู้ใช้ จากนั้นทำการตรวจสอบว่าตัวเลขที่รับมานั้น มากกว่า 10 หรือไม่ ถ้าใช่ แสดงคำว่า " More 10 " ออกทางจอภาพ

ข้อที่ 2) 

จงเขียนโปรแกรมรับเลขจำนวนเต็ม 1 ตัวจากผู้ใช้ จากนั้นทำการตรวจสอบว่าตัวเลขที่รับมานั้น น้อยกว่า 10 หรือไม่ ถ้าใช่ แสดงคำว่า " Less 10 " ออกทางจอภาพ

ข้อที่ 3) 

จงเขียนโปรแกรมรับเลขจำนวนเต็ม 1 ตัวจากผู้ใช้ จากนั้นทำการตรวจสอบว่าตัวเลขที่รับมานั้น เท่ากับ 10 หรือไม่ ถ้าใช่ แสดงคำว่า " Equal 10 " ออกทางจอภาพ

ข้อที่ 4) 

จงเขียนโปรแกรมรับเลขจำนวนเต็ม 1 ตัวจากผู้ใช้ จากนั้นทำการตรวจสอบว่าตัวเลขที่รับมานั้น มากกว่าเท่ากับ 10 หรือไม่ ถ้าใช่ แสดงคำว่า " Equal Or More 10 " ออกทางจอภาพ

ข้อที่ 5) 

จงเขียนโปรแกรมรับเลขจำนวนเต็ม 1 ตัวจากผู้ใช้ จากนั้นทำการตรวจสอบว่าตัวเลขที่รับมานั้น มากกว่าเท่ากับ 10 หรือไม่ ถ้าใช่ แสดงคำว่า " แสดงเลขที่รับมา Equal Or More 10 " ออกทางจอภาพ

ข้อที่ 6) 

จงเขียนโปรแกรมรับเลขจำนวนเต็ม 1 ตัวจากผู้ใช้ จากนั้นทำการตรวจสอบว่าตัวเลขที่รับมานั้น มากกว่าเท่ากับ 10 หรือไม่ ถ้าใช่ แสดงคำว่า "แสดงเลขที่รับมา Equal Or More 10 " ออกทางจอภาพ แต่ถ้าไม่ใช่ "แสดงเลขที่รับมา Less 10 "

ข้อที่ 7) 

จงเขียนโปรแกรมรับตัวอักษร 1 ตัวจากผู้ใช้ จากนั้นทำการตรวจสอบว่าตัวอักษรที่รับมานั้น เป็นตัวอักษร a หรือไม่ ถ้าใช่ แสดงคำว่า " Is A " ออกทางจอภาพ แต่ถ้าไม่ใช่ " Not A "

ข้อที่ 8) 

จงเขียนโปรแกรมรับตัวเลขจำนวนเต็ม 1 ตัว และ รับตัวอักษร 1 ตัวจากผู้ใช้ จากนั้นทำการตรวจสอบว่าตัวอักษรที่รับมานั้น เป็นตัวอักษร a หรือไม่ ถ้าใช่ แสดงคำว่า " แสดงตัวเลขที่รับมา Is A " ออกทางจอภาพ แต่ถ้าไม่ใช่ " แสดงตัวเลขที่รับมา Not A "

ข้อที่ 9) 

จงเขียนโปรแกรมรับตัวเลขจำนวนเต็ม 1 ตัว และ รับตัวอักษร 1 ตัวจากผู้ใช้ จากนั้นทำการตรวจสอบว่าตัวอักษรที่รับมานั้น เป็นไม่เป็นตัวอักษร y หรือไม่ ถ้าใช่ แสดงคำว่า " แสดงตัวเลขที่รับมา Not Y " ออกทางจอภาพ แต่ถ้าไม่ใช่ " แสดงตัวเลขที่รับมา Is Y "

ข้อที่ 10) 

จงเขียนโปรแกรมรับตัวเลขจำนวนเต็ม 2 ตัว จากผู้ใช้ จากนั้นทำการตรวจสอบว่าตัวเลขตัวแรกมากกว่าตัวเลขตัวที่สองหรือไม่ ถ้าใช่ แสดงคำว่า " แสดงตัวเลขที่รับมาตัวแรก >  แสดงตัวเลขที่รับมาตัวที่สอง " ออกทางจอภาพ แต่ถ้าไม่ใช่ " แสดงตัวเลขที่รับมาตัวแรก <=  แสดงตัวเลขที่รับมาตัวที่สอง "