Arduino : Lesson 1 Hello world of Arduino (blink led)

บทเรียนออนไลน์ #86
เขียนโดย :
มีผู้อ่าน : 5,141 คน วันนี้ : 2 คน

ในหัวข้อนี้ คือการเขียนโปรแกรมแรกที่ เราเรียกว่า "hello world ในโลก electronic" คือการสั่งการให้ microcontroller สั่งให้ไฟ led กระพริบ

ซึ่งในบทนี้จะเป็นการปูพื้นฐานในการใช้งานโปรแกรม Arduino และ uploading ไฟล์ sketch ที่เราเขียนเสร็จเข้าสู่อุปกรณ์ Arduino board (ปัจจุบันมีหลายชนิดให้ dowload เพราะ Arduino เป็น open hardware) โดยในที่นี้จะเน้นการใช้งานบน windows XP (Arduino นั้นสามารถใช้ได้กับ MAC และ LINUX ได้ด้วยเพียงแต่ต้อง download software ให้ถูกชนิด)

 

ขั้นตอน Prepare (สิ่งที่ต้องเตรียม)

รูป รายละเอียด หาได้ที่ ราคา
Arduino board ที่ประกอบสำเร็จหรือประกอบเอง, ในที่นี้เน้น Diecimila (หรือ Arduinoรุ่นใดก็ได้ ที่เป็นรุ่นล่าสุด) Arduino board ที่ประกอบสำเร็จ
หรือประกอบเอง, ในที่นี้เน้น Diecimila
(หรือ Arduino รุ่นใดก็ได้ ที่เป็นรุ่นล่าสุด )
หาซื้อได้ตาม website
หรือประกอบขึ้นเองได้
ราคาประมาณ 12xx-13xx
ขึ้นอยู่กับ ราคา MCU
ใช้รุ่น 168 หรือ 328
สาย USB Cable. ชนิด หัว A-B หาซื้อได้ตามร้านอะไหล่
computer ทั่วไป
ประมาณ 30 - 50 บาท
หลอดไฟ LED (ไดโอดเปล่งแสง) 5 mm. ร้าน electronic ทั่วไป ราคา 3 - 12 บาท

 

 

ขั้นตอน Download the Software

เริ่มจาก download IDE รุ่นล่าสุด จาก url: http://www.arduino.cc/en/Main/Software โดยเลือกให้เหมาะสมกับ OS ที่ใช้ในการพัฒนา


 

ขั้นตอน Unpack and Install 

เมื่อ donwload สำเร็จจะได้ไฟล์ในรูปแบบ zip ให้ทำการแตกไฟล์ตาม folder ที่ต้องการ

 

Unpack and Install Arduino Software

 

 

ขั้นตอน สร้าง Short cut 

ทำการสร้าง shortcut ไว้บน desktop

Arduino Icon

 

 

ขั้นตอน Select chip 

ขั้นแรกในการปรับแต่ง Arduino software ให้ match กับ chip. โดยส่วนใหญ่ Arduinos ใช้ chip ATmega168 แต่อย่างไรเราสามารถเปลี่ยนไปใช้ chip ATmega8 ได้
ภาพ chipที่มีเลขตัวถังที่แตกต่างกัน :


ตัวอักษรบ่งบอกว่าเป็น ATMEGA8-16P นั้นคือ chip รุ่น atmega8
หากตัวอักษรเขียนว่า ATMEGA168-20P นั้นคือ chip รุ่น atmega168
หากตัวอักษรเขียนว่า"ATMEGA328P-20P" นั้นคือ chip รุ่น atmega328p

 

select chip ให้เหมาะสม
select chip ให้เหมาะสม

 

ขั้นตอน เปิดไฟล์ blink เพื่อทดสอบ 

Sketches คือไฟล์ scripts ขนาดเล็กที่เราทำการส่งไปยัง Arduino เพื่อสั่งการต่างๆ
เปิดไปที่ Example Sketch (ไฟล์ตัวอย่าง)
โดยไปที่ File menu -> Sketchbook -> Examples -> Digital -> Blink 

 

ขั้นตอน เปิดไฟล์ blink เพื่อทดสอบ

 

ซึ่งเปิดไฟล์ตัวอย่างแล้วจะมีโค้ดพิมพ์ให้เสร็จ

 

ขั้นตอน เปิดไฟล์ blink เพื่อทดสอบ

 

 

ขั้นตอน Verify / Compile (ตรวจสอบความถูกต้อง/คอมไพล์)

ขั้นแรกในการนำ Sketch ที่พร้อมแล้วส่ง arduino จะต้องทำการ Verify/Compile ก่อน เพื่อตรวจสอบความผิดพลาด (เรียงกันเหมือนการตรวจคำผิด)และทำการแปลงcodeดังกล่าวให้เหมาะสม ในการ upload ขึ้นสู่ Arduino hardware

 

ขั้นตอน Verify / Compile (ตรวจสอบความถูกต้อง/คอมไพล์)

 

หลังจากนั้นประมาณหนึ่งวินาทีจะมีข้อความว่า Done uploading ในช่องstatus bar

 

ขั้นตอน Verify / Compile (ตรวจสอบความถูกต้อง/คอมไพล์)

 

 

ขั้นตอนหาข้อผิดพลาด error detect

หากได้รับข้อความดังกล่าวว่า "avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00" ซึ่งหมายถึง Arduino ไม่ตอบสนองการทำงาน

 

ขั้นตอนหาข้อผิดพลาด error detect

 

โดยการตรวจสอบเบื้องต้นดังนี้:
การเลือก Serial Port ถูกหรือไม่?
ทำการติดตั้ง driver (USB)ถูกต้องหรือไม่?
หากได้รับข้อความแสดงความผิดพลาดดังนี้: 

 

ขั้นตอนหาข้อผิดพลาด error detect

 

แสดงถึงปัญหาเกี่ยวกับserial port โดยแก้ด้วยการติดตั้ง driver อีกครั้งและเลือก serial portให้ถูกต้อง

 

 

ขั้นตอนการแสดงผล 

โดยใช้ Arduino Diecimila แสดงผลการกระพริบไฟ LED โดยนำขาที่ยาวกว่า(Anode)เสียบช่อง Digitalหมายเลข 13 และขาสั้น(cathode)เสียบที่ช่องGND(Ground) เมื่อเสียบลงไปทั้งคู่จะมีไฟกระพริบ

 

ขั้นตอนการแสดงผล

แหล่งข้อมูลอ้างอิง