คำจำกัดความ Internet of Things (Iot)

อ่านเพิ่ม...เติมความรู้ #102
เขียนโดย :
มีผู้อ่าน : 4,292 คน วันนี้ : 3 คน

คำจำกัดความ Internet of Things (Iot)
คำจำกัดความ Internet of Things

ว่าที่ ร..อาคม ไทยเจริญ


 

loT (Internet of Things) มีลักษณะการทำงานแบบ M2M (Machine to Machine) เครื่องจักรสามารถติดต่อกันได้เองจากระบบเครือข่าย ทั้งนี้อุปกรณ์  loT มีความสามารถดังต่อไปนี้

 

1) Embedded device

ที่ต้องการใช้พลังงานต่ำมากเพื่อทำงานเฉพาะทาง โดยทำการรับค่า input จาก sensor มาประมวลผลได้เป็น Information เบื้องต้นแล้วจึงส่งค่าไปยังอุปกรณ์ IoT หรือ M2M server ตัวอย่าง Embedded device เช่น  บอร์ด Raspberry pi(Embeded Linux) ,บอร์ด Arduino Uno(Microcontroller)

 

2) Connecting

ใช้สื่อในการเชื่อมต่อ Embedded device เพื่อสื่อสารกัน

2.1 แบบใช้สาย(wiring) เช่น Cat5(LAN), RS485, RS232
2.2 แบบไร้สาย(wireless) เช่น Wifi, 3G, Bluetooth, RF433(คลื่นวิทยุ)

 

3) การ Moitoring ได้

เช่น แสดงผลค่าอุณหภูมิ ณ.จุดที่ตั้งวัดค่าส่งมายัง M2M server และส่งค่าไปยังโทรศัพท์มือถือ

 

4) การควบคุมจากมนุษย์หรือระบบอัตโนมัติ

เช่น เครื่องตรวจจับควันเมื่อได้รับควันจะทำการสื่อสารกับอุปกรณ์ฉีดน้ำ จะทำการสื่อสารกับหน่วยงานดับเพลิงในอาคารว่ามาจากจุดนี้ พร้อมเซนเซอร์วัดความร้อนเพื่อแสดงความอันตราย หากมากพอจะทำการโทรเรียกหน่วยดับเพลิงใกล้เคียงและแสดงแผนที่ location เพื่อให้มาดับเพลิงได้ทันท่วงที

 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง
  • http://www.somkiat.cc/internet-of-everything/
  • http://www.theneura.com/sensors-actuators-and-iot-2/
  • https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_of_Things
  • Disruptive technologies: Advances that will transform life, business, and the global economy, McKinsey Global Institute, May 2013