C++ Programming : ตัวอย่างโจทย์ โปรแกรม สูตรคูณ แม่ 2

ทิป & เทคนิค #142
เขียนโดย :
มีผู้อ่าน : 19,991 คน วันนี้ : 3 คน

สวัสดีครับ โปรแกรมสูตรคูณ อีกโปรแกรมหนึ่งที่น่าสนใจ สำหรับน้องๆ มือใหม่ที่หัดเขียนโปรแกรม โดยจะใช้ Loop ในการวนรอบเพื่อ แสดงผลตัวสูตรคูณออกทางจอภาพ ตัวอย่างโจทย์ข้อนี้ ก็จะใช้ ภาษา C++ โดยการใช้ Tool Dev-C++ ครับ

 

โจทย์

จงเขียนโปรแกรมแสดงสูตรคูณแม่ 2 โดยใช้ Loop ร่วมในการวนรอบเพื่อแสดงผล

 

 

Source Code

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int multiplicand = 2,to_multiplicand = 12,multiplier;
    
    for(multiplier=1;multiplier<=to_multiplicand;multiplier++)
    {
        cout << multiplicand << "x" << multiplier << " = ";
        cout << (multiplicand * multiplier) << endl;                    
    }

    cout << endl << endl;
    system("pause");
   
    return 0;
}

 

อธิบาย Source Code

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    //ประกาศตัวแปร
    // multiplicand เก็บตัวตั้ง , to_multiplicand เก็บคุณถึงตัวตั้งเท่าไร
    // multiplier เก็บตัวคูณ

    int multiplicand = 2,to_multiplicand = 12,multiplier;
    
    //วนรอบตั้งแต่ 1 ถึง to_multiplicand ซึ่งก็คือ 12
    for(multiplier=1;multiplier<=to_multiplicand;multiplier++)
    {
        //แสดงผล " ตัวตั้ง x ตัวคูณ = "
        cout << multiplicand << "x" << multiplier << " = "; 
        //แสดผล ผลคูณ แล้วขึ้นบรรทัดใหม่
        cout << (multiplicand * multiplier) << endl;                    
    }

    cout << endl << endl;
    system("pause");
   
    return 0;
}

 

ตัวอย่างการ Run โปรแกรม

ตัวอย่างการ Run ครั้งที่ 1

C++ Programming : ตัวอย่างโจทย์ โปรแกรม สูตรคูณ แม่ 2

 

เป็นยังบ้างครับ ง่ายๆ ใช่ไหมครับข้อนี้ เป็นการยกตัวอย่างการใช้ For Loop มาใช้ในการเขียนโปรแกรม น้องๆ ลองไปดัดแปลงในการทำสูตรคูณ แม่อื่นๆ ดูได้นะครับ

สำหรับใครที่มีข้อสงสัย สามารถสอบถามเข้ามาได้ที่ TUTORTONG สอนเขียนโปรแกรม ได้เลยนะครับ มาสนุกกับการเขียนโปรแกรมไปด้วยกันกับพวกเราที่ TUTORTONG สอนเขียนโปรแกรม ครับ ^^