C++ Programming : เขียนโปรแกรมหา เลขคู่ เลขคี่ ด้วย ภาษา C++ โดยใช้ Dev-C++

ทิป & เทคนิค #124
เขียนโดย :
มีผู้อ่าน : 59,123 คน วันนี้ : 6 คน

สวัสดีครับ น้องๆ ผู้อ่านทุกๆ ท่าน วันนี้ผมมีบทความตัวอย่างโจทย์การเขียนโปรแกรมด้วย ภาษา C++ สำหรับมือใหม่หัดเขียนโปรแกรม โดยเป็นตัวอย่างโปรแกรมตรวจสอบเลขที่ผู้ใช้กรอกเข้าไปว่าเป็น เลขคู่ หรือ เลขคี่ และทำการแสดงผลการตรวจสอบออกทางจอภาพครับ โดยตัวอย่างนี้จะใช้ โปรแกรม Dev-C++ ในการพัฒนา น้องๆ มือใหม่ลองอ่านและทำความเข้าใจนะครับ ไม่ยากครับผม ^^

 

โจทย์

จงเขียนโปรแกรมในการตรวจสอบ เลขคู่ เลขคี่ โดยใช้ภาษา C++ โดยเมื่อเริ่มโปรแกรม โปรแกรมจะรับค่าตัวเลขจำนวนเต็มจากผู้ใช้ 1 ตัว จากนั้นทำการแสดงผลลัพธ์ว่าตัวเลขนั้นเป็น เลขคู่ หรือ เลขคี่
 

หลักการและแนวคิด

จะรู้ได้ยังไงว่าตัวเลขนั้น เป็นเลขคู่ หรือ เลขคี่ ?

การที่เราจะรู้ได้ว่า ตัวเลข ตัวนั้นเป็นเลขคู่ หรือเลขคี่ นั้น ก็คือ ถ้า ตัวเลขตัวนั้น ทำการ Mod (Modulo หารเอาเศษ) กับเลข 2 แล้ว ผลลัพธ์ได้ 0 เลขตัวนั้นจะถือว่าเป็นเลขคู่ครับ ดังนั้นถ้าไม่ได้ 0 ก็คือเลขคี่ นั่นเองครับ 

 

Source Code

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int number;
    cout << "Enter Interger Number : ";
    cin >> number;
    
    if((number%2)==0)
    {
       cout << number << " Is Even";
    }
    else
    {
       cout << number << " Is Odd";
    }

    cout << endl << endl;
    system("pause");
   
    return 0;
}

 

อธิบาย Source Code

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int number; //ประการตัวแปรเอาไว้เก็บตัวเลขที่รับเข้ามาจากผู้ใช้
    cout << "Enter Interger Number : "; //แสดงผล
    cin >> number; //รับค่าจากผู้ใช้เก็บใส่ตัวแปร number
    
    //นำค่าที่เก็บใน number มา Mod กับ 2 เมื่อได้ผลลัพธ์ แล้วนำมาเปรียบเทียบ
    //ว่าเท่า
กับ 0 หรือไม่  ตามหลักการถ้าจริง (เท่ากับ 0)จะเป็นเลขคู่
    //ถ้าเท็จ (ไม่ใช่ 0) จะเป็นเลขคี่

    if((number%2)==0) 
    {
       //ถ้าจริง
       cout << number << " Is Even"; //แสดงผลว่าเป็นเลขคู่
    }
    else
    {
       //ถ้าเท็จ
       cout << number << " Is Odd"; //แสดงผลว่าเป็นเลขคี่
    }

    //ใช้สำหรับหยุดหน้าจอ ให้แสดงผลลัพธ์ค้างไว้
    cout << endl << endl;
    system("pause");
   
    return 0;
}

 

Flowchart

C++ Programming  เขียนโปรแกรมหา เลขคู่ เลขคี่  ด้วย ภาษา C++ โดยใช้ Dev-C++

 

ตัวอย่างการ Run โปรแกรม

ตัวอย่างการ Run ครั้งที่ 1

ทดลองรับค่า 2 จากผู้ใช้ จากผลลัพธ์จะเห็นได้ว่า ผลลัพธ์จะแสดงว่า 2 เป็น เลขคู่ 

C++ Programming : เขียนโปรแกรมหา เลขคู่ เลขคี่ ด้วย ภาษา C++ โดยใช้ Dev-C++

 

ตัวอย่างการ Run ครั้งที่ 2

ทดลองรับค่า 9 จากผู้ใช้ จากผลลัพธ์จะเห็นได้ว่า ผลลัพธ์จะแสดงว่า 2 เป็น เลขคี่

C++ Programming : เขียนโปรแกรมหา เลขคู่ เลขคี่ ด้วย ภาษา C++ โดยใช้ Dev-C++

 

เป็นยังไงบ้างครับ ตัวอย่างนี้กับการ หาเลขคู่ เลขคี่ ด้วยภาษา C++ ในข้อนี้ ก็จะมีการใช้ If Else ในการตรวจสอบเงื่อนไขครับ ซึ่งถ้าจริงทำอย่างหนึ่ง ถ้าเท็จทำอีกอย่างหนึ่ง ถือเป็นตัวอย่างเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นหัดเขียนโปรแกรมครับ 

ถ้าใครมีข้อสงสัย สามารถสอบถามมาได้ที่ Fanpage TUTORTONG ได้นะครับ เขียนโปรแกรมไม่ยากอย่างที่คิดมากสนุกคิด สนุกเขียนโปรแกรมกับเราที่ TUTORTONG สอนเขียนโปรแกรม ครับ ^^

 

บทความแนะนำ
" สำหรับน้องๆ ที่กำลังอยากเริ่มต้นเขียนโปรแกรม TUTORTONG มีบทความมาแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้นครับ ลองทำตามทีละ Step ครับ ^^ "
by TUTORTONG