C++ : ตัวอย่างการวิเคราะห์โจทย์ หาพื้นที่ สามเหลี่ยม ทั่วไป โดยใช้ Tool Dev-C++

ทิป & เทคนิค #12
เขียนโดย :
มีผู้อ่าน : 52,958 คน วันนี้ : 2 คน

สวัสดีครับ มาพบกับบทความตัวอย่างโจทย์ ภาษา C++ กับ TUTORTONG กันนะครับ ในบทความนี้ก็จะเป็นโจทย์ง่ายๆ คือ การเขียนโปรแกรมหาพื้นที่ สามเหลี่ยม ทั่วไป โดยจะใช้ Tool Dev-C++ ในการเขียนนะครับ ใครที่ใช้ Tool ตัวอื่นก็ต้องปรับการ Include หรือ ปรับการใช้ Library ให้เข้ากับ Tool ที่ใช้นะครับ ^^

 

โจทย์

จงเขียนโปรแกรมให้มีการคำนวณหาพื้นที่สามเหลี่ยมทั่วไป โดยให้โปรแกรมที่เขียนขึ้นมีการรับค่า Input จากผู้ใช้ โปรแกรม

 

วิเคราะห์โจทย์

จงเขียนโปรแกรมให้มี [การคำนวณหาพื้นที่สามเหลี่ยมทั่วไป ] โดยให้โปรแกรมที่เขียนขึ้นมี [การรับค่า Input จากผู้ใช้ ] โปรแกรม

จากโจทย์นะครับ จะมี Keyword อยู่สองตัวก็คือ [การคำนวณหาพื้นที่สามเหลี่ยมทั่วไป ]  และ [การรับค่า Input จากผู้ใช้ ] ซึ่งเราจะเห็นได้ว่ามีทั้งส่วนการ ประมวลผล (Process) และ การรับข้อมูล (Input) เอาละครับหลังจากได้ทั้งสองส่วนนี้แล้วก็มา ค่อยๆ ลงมือเขียน Source Code กัน ^^

 

[การคำนวณหาพื้นที่สามเหลี่ยมทั่วไป ]  

1) จาก Keyword นี้ ทำให้เราต้องไปค้นหาข้อมูลมาก่อนว่า สูตรการคำนวณ พื้นที่ สามเหลี่ยม ทั่วไป คืออะไร (หาจากใน Google ก็ได้ครับ เพราะก็คือสูตร คณิตศาสตร์ ธรรมดาๆ นี่แหละ)

 

2) นำสูตรที่หามาได้มาแปลงเป็น สูตรคำนวณทางคอมพิวเตอร์ (นิพจน์ทางคอมพิวเตอร์) และจากสูตรนี้ก็จะได้ ออกมาเป็น

 

*** จะสังเกตได้ว่า สูง ถูกเปลี่ยนเป็น ตัวแปร h และ ฐาน ถูกเปลี่ยนให้เป็น ตัวแปร b
*** เครื่องหมาย x (คูณ) ถูกเปลี่ยนเป็น *
*** เรื่อง นิพจน์ทางคอมพิวเตอร์ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ จากที่นี่ (รออัพเดทลิ้ง)

 

3) เมื่อได้ สูตรคำนวณแล้ว ก็เอาสูตรมาใส่ใน Source Code ได้เลยครับ

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    

    //คำนวณหาพื้นที่ สามเหลี่ยม ทั่วไป
     0.5 * h * b;

   
    system("pause");
    return 0;
}


4) สังเกตว่า สูตรคำนวณ ของเรานั้นมีการใช้ ตัวแปร (Variable) ด้วย นั่นคือ h (สูง) และ b (ฐาน) ดังนั้นต้องทำการ ประกาศตัวแปร ด้วย  โดยเราจะให้ ชนิดข้อมูล (Data Type) เป็น Float เพราะค่าที่เก็บใน h และ b มีโอกาสที่จะเป็นเลขทศนิยม ครับ

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    

     //ประกาศตัวแปร h เก็บค่า สูง และ b เก็บค่าฐาน
     float h,b;

     
//คำนวณหาพื้นที่ สามเหลี่ยม ทั่วไป
     0.5 * h * b;

   
    system("pause");
    return 0;
}

*** อ่านเพิ่มเติม เรื่อง การประกาศตัวแปร ได้ที่นี่
*** อ่านเพิ่มเติม เรื่อง ชนิดข้อมูล ได้ที่นี่

 

 [การรับค่า Input จากผู้ใช้ ] 

1) หลังจากที่เราได้สูตรคำนวณแล้ว ลองสังเกต ดูว่า ค่า Input ที่ต้องรับเข้ามาจากผู้ใช้ นั่นก็คือ ค่า ความสูง (h) และ ฐาน (b) นั่นเอง ดังนั้น เมื่อมีการ รับค่า เราต้องใช้ คำสั่ง cin ครับ

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    

     //ประกาศตัวแปร h เก็บค่า สูง และ b เก็บค่าฐาน
     float h,b;

    
//รับค่าจากผู้ใช้ เก็บใส่ในตัวแปร  h
    cin >> h;
    
//รับค่าจากผู้ใช้ เก็บใส่ในตัวแปร  b
    cin >> b;

     
//คำนวณหาพื้นที่ สามเหลี่ยม ทั่วไป
     0.5 * h * b;

   
    system("pause");
    return 0;
}

*** อ่านเพิ่มเติม เรื่อง การรับค่า ด้วยคำสั่ง cin ได้ที่นี่ (รออัพเดทลิ้ง)

 

2) ทำการเพิ่ม การแสดงผลข้อความ เพื่อเป็น User Interface ให้กับ ผู้ใช้โปรแกรม ด้วยคำสั่ง cout

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    

     //ประกาศตัวแปร h เก็บค่า สูง และ b เก็บค่าฐาน
     float h,b;

    
//แสดงผล ข้อความ เพื่อบอกผู้ใช้ว่าให้ใส่ค่า ความสูง (Height)
    cout << "Enter Height​ : ";
    
//รับค่าจากผู้ใช้ เก็บใส่ในตัวแปร  h
    cin >> h;
    
//แสดงผล ข้อความ เพื่อบอกผู้ใช้ว่าให้ใส่ค่า ฐาน (Base)
    cout << "Enter Base​ : ";
    
//รับค่าจากผู้ใช้ เก็บใส่ในตัวแปร  b
    cin >> b;

     
//คำนวณหาพื้นที่ สามเหลี่ยม ทั่วไป
     0.5 * h * b;

   
    system("pause");
    return 0;
}

*** อ่านเพิ่มเติมเรื่อง การแสดงผลข้อความ ด้วยคำสั่ง cout ได้ที่นี่

 

3) ลองทดสอบโปรแกรม เพื่อหาส่วนที่ต้อง เพิ่มเติม จะพบว่า การ รับค่า เสร็จสมบูรณ์ แต่ เอ๊ะ!! ไหนผลลัพธ์ล่ะ ตรงไหนที่หาพื้นที่ออกมาล่ะ !?


ตัวอย่างการวิเคราะห์โจทย์ หาพื้นที่ สามเหลี่ยม ทั่วไป โดยใช้ Tool Dev-C++

 

เพิ่มเติม [ ส่วนแสดงผลลัพธ์ ] 

1) จากบรรทัดที่เป็น สูตรคำนวณ จะเห็นได้ว่า เมื่อคำนวณเสร็จแล้วแต่ ผลการคำนวณ หรือ ผลลัพธ์ นั้นไม่ได้ถูกเก็บลง ตัวแปรผลลัพธ์ ดังนั้น เราจะทำการเพิ่ม การเก็บผลลัพธ์ลงตัวแปร ในส่วนนี้ ครับ 

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    

     //ประกาศตัวแปร h เก็บค่า สูง และ b เก็บค่าฐาน
     float h,b;
     
//ประกาศตัวแปร area เก็บ พื้นที่สามเหลี่ยม
     float area;

    
//แสดงผล ข้อความ เพื่อบอกผู้ใช้ว่าให้ใส่ค่า ความสูง (Height)
    cout << "Enter Height​ : ";
    
//รับค่าจากผู้ใช้ เก็บใส่ในตัวแปร  h
    cin >> h;
    
//แสดงผล ข้อความ เพื่อบอกผู้ใช้ว่าให้ใส่ค่า ฐาน (Base)
    cout << "Enter Base​ : ";
    
//รับค่าจากผู้ใช้ เก็บใส่ในตัวแปร  b
    cin >> b;

    
//คำนวณหาพื้นที่ สามเหลี่ยม ทั่วไป และเก็บผลลัพธ์ลงตัวแปร area
    area = 0.5 * h * b;
 

    system("pause");
    return 0;
}

 

2) เพิ่ม Source Code ส่วนการแสดงค่าพื้นที่ โดย ผมต้องการให้แสดงผลออกมาแบบนี้ " Area is ผลลัพธ์ " ดังนั้นจึงได้ใช้คำสั่ง cout และ Source Code ได้ตามนี้ครับ

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    

     //ประกาศตัวแปร h เก็บค่า สูง และ b เก็บค่าฐาน
     float h,b;
    
//ประกาศตัวแปร area เก็บ พื้นที่สามเหลี่ยม
     float area;

    
//แสดงผล ข้อความ เพื่อบอกผู้ใช้ว่าให้ใส่ค่า ความสูง (Height)
    cout << "Enter Height​ : ";
    
//รับค่าจากผู้ใช้ เก็บใส่ในตัวแปร  h
    cin >> h;
    
//แสดงผล ข้อความ เพื่อบอกผู้ใช้ว่าให้ใส่ค่า ฐาน (Base)
    cout << "Enter Base​ : ";
    
//รับค่าจากผู้ใช้ เก็บใส่ในตัวแปร  b
    cin >> b;

    
//คำนวณหาพื้นที่ สามเหลี่ยม ทั่วไป และเก็บผลลัพธ์ลงตัวแปร area
    area = 0.5 * h * b;
   
  
 // แสดงข้อความและค่าในตัวแปร area
    cout << "Area Is " << area << endl;

   
    system("pause");
    return 0;
}


3) ลองทำการ Run ทดสอบโปรแกรมครับ จะเห็นได้ว่า มีครบทั้ง ส่วน Input การนำ Input ไปคำนวณ จนได้ผลลัพธ์ออกมาให้กับผู้ใช้ครับ

 

C++ : ตัวอย่างการวิเคราะห์โจทย์ หาพื้นที่ สามเหลี่ยม ทั่วไป โดยใช้ Tool Dev-C++

C++ : ตัวอย่างการวิเคราะห์โจทย์ หาพื้นที่ สามเหลี่ยม ทั่วไป โดยใช้ Tool Dev-C++

 

GOTCHA !!

เป็นยังไงบ้างครับ กับตัวอย่างการวิเคราะห์โจทย์ ภาษา C++ การหาพื้นที่ สามเหลี่ยม ทั่วไป อธิบายกันแบบ Step By Step เลยทีเดียว หากน้องๆ คนไหนยังไม่เข้าใจหรือยังสงสัย จุดไหนสามารถเข้ามาถามได้ใน Fan Page ของ TUTORTONG ได้เลยนะครับ ^^