C++ Programming : ตัวอย่างโจทย์ นับจำนวนตัวเลขที่หารด้วย 5 ลงตัว

ทิป & เทคนิค #141
เขียนโดย :
มีผู้อ่าน : 48,768 คน วันนี้ : 4 คน

สวัสดีครับ น้องๆ โจทย์ C++ ข้อนี้ จะเป็นโจทย์ เขียนโปรแกรมนับจำนวนตัวเลข ที่หารด้วย 5 ลงตัว ครับ เทคนิคที่ใช้ ก็จะมีการใช้ Mod (%) , If , For Loop และ การนับรวมความถี่ ครับ เป็นโจทย์ที่น่าสนใจอีกโจทย์ เอาล่ะครับ ลองมาทำกันดูเลย

 

โจทย์

จงเขียนโปรแกรมรับค่าเลขสองจำนวน และทำการแสดงผลตัวเลขตั้งแต่ตัวเลขแรกถึงตัวเลขที่สอง โดยที่ทำการนับด้วยว่าตั้งแต่เลขแรกถึงเลขที่สองนั้น มีหาร 5 ลงตัว ทั้งหมดกี่ตัว

 

หลักการและแนวคิด

จะรู้ได้ยังไงว่าเลขตัวนั้นหาร 5 ลงตัว ?

หลักการคือ ถ้าเลขตัวนั้น Mod ด้วย 5 แล้วผลลัพธ์เป็น 0 เลขตัวนั้นจะหารด้วย 5 ลงตัว

จะนับจำนวนยังไง ?

หลักการนับจำนวนคือ การบวกสะสม เราจะใช้ ตัวแปรนับ = ตัวแปรนับ + 1 หรือ ตัวแปรนับ += 1 

 

Source Code

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
   
    int number_1,number_2,i,count_div5 = 0;
    
    cout << "Enter Number : ";
    cin >> number_1;
    cout << "Enter Number : ";
    cin >> number_2;
    
    for(i=number_1;i<=number_2;i++)
    {
      if((i % 5) == 0)
      {
         cout << "(" << i << ") ";   
         count_div5 = count_div5 + 1;
      }
      else
      {
           cout << i << " ";   
      }                             
    }
   
    cout << endl;
    cout << "Result : " << count_div5;
   
    cout << endl << endl;
    system("pause");
   
    return 0;
}

 

อธิบาย Source Code

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
   
    //ประกาศตัวแปร
    // number_1 เก็ยค่าตัวเลขแรก , number_2 เก็บค่าตัวเลขสอง
    // i เก็บค่าจำนวนนับรอบ , count_div5 เก็บจำนวนนับที่หารด้วย 5 ลงตัว

    int number_1,number_2,i,count_div5 = 0;
    
    cout << "Enter Number : "; //แสดงผลรับค่าตัวแรก
    cin >> number_1; //รับค่าเลขตัวแรก
    cout << "Enter Number : "; //แสดงผลรับค่าตัวสอง
    cin >> number_2; //รับค่าเลขตัวที่สอง
    
     //วนรอบเริ่มที่  number_1 ถึง รอบท่ number_2
    for(i=number_1;i<=number_2;i++)
    {
      //ตรวจสอบว่า i เป็นเลขหารด้วย 5 ลงตัวไหม
      if((i % 5) == 0)
      {
         //ถ้าจริง
         cout << "(" << i << ") ";   //แสดง (i)
         count_div5 = count_div5 + 1; //นับจำนวนเลขหารด้วย 5 ลงตัวขึ้น 1
      }
      else
      {
           cout << i << " ";   //แสดง  i
      }                             
    }
   
    cout << endl; //เว้นบรรทัด
    cout << "Result : " << count_div5; //แสดงผลการนับ
   
    cout << endl << endl;
    system("pause");
   
    return 0;
}

 

ตัวอย่างการ Run โปรแกรม

ตัวอย่างการ Run ครั้งที่ 1

ทดสอบด้วย 5 และ 10 จะได้ เลขที่หารด้วย 5 ลงตัว 2 จำนวน

C++ Programming : ตัวอย่างโจทย์ นับจำนวนตัวเลขที่หารด้วย 5 ลงตัว

 

ตัวอย่างการ Run ครั้งที่ 2

ทดสอบด้วย 5 และ 50 จะได้ เลขที่หารด้วย 5 ลงตัว 10 จำนวน

C++ Programming : ตัวอย่างโจทย์ นับจำนวนตัวเลขที่หารด้วย 5 ลงตัว

 

เป็นยังไงบ้างครับ ข้อนี้ มีทั้ง Mod , If , For Loop เป็นตัวอย่างที่ดีทีเดียวสำหรับน้องๆ มือใหม่หัดเขียนภาษา C ลองศึกษากันดูนะครับ

ถ้าใครมีข้อสงสัย สามารถเข้ามาถามได้ที่ Fanpage TUTORTONG สอนเขียนโปรแกรม นะครับ  มาเริ่มเขียนโปรแกรมที่ TUTORTONG สอนเขียนโปรแกรมกันครับ  แล้วจะรู้ว่าการเขียนโปรแกรมไม่ได้ยากอย่างที่คิด