แบบฝึกหัด MySQL : ข้อที่ 2 จงสร้างฐานข้อมูล ระบบลงทะเบียนสัมมนา อย่างง่าย

แบบฝึกหัด #90
เขียนโดย :
มีผู้อ่าน : 6,173 คน วันนี้ : 2 คน

สวัสดีครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสบายดีกันรึเปล่า วันนี้มีโอกาสนำแบบฝึกหัด MySQL มาให้ลองทำกันอีกข้อครับ เพื่อเป็นการฝึกการใช้ Tool PHPMYADMIN ให้คล่อง ในข้อนี้ก็จะเป็นฐานข้อมูล ระบบลงทะเบียนสัมมนา นะครับ ไม่ยากแน่นอน ลองทำกันดูนะครับ 

 

ข้อที่ 1.1

จงสร้างฐานข้อมูล MySQL โดยใช้ Tool PHPMYADMIN โดยกำหนดให้ สร้างฐานข้อมูลชื่อ register_seminar จากนั้นทำการสร้างตารางเก็บข้อมูล ให้เหมาะสมกับข้อมูลต่อไปนี้

 

ลำดับ ชื่อ นามสกุล E-Mail หมายเลขโทรศัพท์ วันที่ลงทะเบียน
1 อิจิโมะ คุโรมากิ garagura_ichigo@hotmail.co.th 086-452-5495 01/01/2015
2 เคปปากิ มาราคิ section04@hotmail.com 089-123-4567 01/01/2015
3 โทชิโระ ฮิซึกามะ section02@hotmail.com 081-229-5596 02/01/2015
4 มูเดีย คุจิกะ section09@gmail.com 086-245-9291 04/01/2015
5 เบียคุยิ คุจิกะ section01@gmail.com 02-123-4567 05/01/2015

 

ข้อที่ 1.2

ทำการ เพิ่มฟิลด์ข้อมูลใหม่ 1 ฟิลด์ โดยใช้สำหรับเก็บข้อมูล เพศ ของผู้เข้าสัมมนา

 

ข้อที่ 1.3

ทำการ แก้ไขข้อมูลเพศของผู้ลงทะเบียน แต่ละคน ดังนี้

ชื่อ นามสกุล เพศ
อิจิโมะ คุโรมากิ ชาย
เคปปากิ มาราคิ ชาย
โทชิโระ ฮิซึกามะ ชาย
มูเดีย คุจิกะ หญิง
เบียคุยิ คุจิกะ ชาย

 

ข้อที่ 1.4

ทำการ เพิ่มฟิลด์ข้อมูลใหม่ 1 ฟิลด์ โดยใช้สำหรับเก็บข้อมูล อายุ ของผู้เข้าสัมมนา

 

ข้อที่ 1.5

ทำการ แก้ไขข้อมูลอายุของผู้เข้าสัมมนา แต่ละคน ดังนี้

ชื่อ นามสกุล อายุ
อิจิโมะ คุโรมากิ 15
เคปปากิ มาราคิ 35
โทชิโระ ฮิซึกามะ 10
มูเดีย คุจิกะ 20
เบียคุยิ คุจิกะ 32