สอน C++ : บทที่ 4 ตัวแปร (Variable) การประกาศตัวแปร ในภาษา C++

บทเรียนออนไลน์ #6
เขียนโดย :
มีผู้อ่าน : 51,430 คน วันนี้ : 2 คน

สวัสดีครับ มาพบกันในบทความที่ 4 ของบทความสอน C++ ในบทนี้เราก็จะมาเรียนรู้เรื่อง ตัวแปร (Variable) กันครับ ว่าตัวแปร คืออะไร และตัวแปร มีวิธีใช้ยังไงบ้าง โดยเราจะเริ่มกันด้วย วิธีการประกาศตัวแปร เอาล่ะครับในบทนี้ก็ อ่านและลองทำตามดู พื้นๆ ไม่ยากครับ ^^

 

การประกาศตัวแปรใน C++

การประกาศตัวแปร คือ เขียน Source Code การกำหนดในโปรแกรมว่า เราจะทำการใช้ข้อมูลอะไรบ้างในโปรแกรมของเรา ดังนั้นหลังจากที่เราอ่านโจทย์แล้วสามารถแยกได้ว่าอะไรคือ ข้อมูล ตรงส่วนนี้เราก็สามารถทำได้สบายๆ ครับ

*** คุณผู้อ่านท่านใดยังไม่สามารถแยก ข้อมูล ออกจากโจทย์ได้กลับไปอ่าน สอน C++ : บทที่ 3 ข้อมูล ชนิดของข้อมูล และ ชนิดข้อมูลพื้นฐาน ( Primitive data type ) ก่อนนะครับ

รูปแบบการประกาศตัวแปร

ชนิดข้อมูล ชื่อตัวแปร ;

datatype variablename ;

ตัวอย่างการใช้

int x;

float number;

 

จากตัวอย่างที่ 1

ถ้าเราต้องการเขียนโปรแกรมบวกเลขสองจำนวน จากนั้น ทำการแสดงผลบวก
วิเคราะห์จากโจทย์
โปรแกรมนี้มีข้อมูล 3 ตัว

1) ตัวเลขที่จะนำมาบวกตัวแรก  -> เป็นตัวเลข อาจเป็นจำนวนเต็ม หรือ จำนวนทศนิยมก็ได้
ตัวอย่างข้อมูลที่เป็นไปได้ เช่น 1 , 1.1 ,10.1 เป็นต้น

int num1; หรือ  float num1; 

 

2) ตัวเลขที่จำนำมาบวกตัวที่สอง -> เป็นตัวเลข อาจเป็นจำนวนเต็ม หรือ จำนวนทศนิยมก็ได้
ตัวอย่างข้อมูลที่เป็นไปได้ เช่น 2 , 2.1 ,20.1 เป็นต้น

int num2; หรือ  float num2; 

 

3) ผลลัพธ์ของการบวก -> เป็นตัวเลข อาจเป็นจำนวนเต็ม หรือ จำนวนทศนิยมก็ได้
ตัวอย่างข้อมูลที่เป็นไปได้ เช่น 3 , 3.1 ,30.1 เป็นต้น

int result; หรือ  float result; 

จากตัวอย่างที่ 2

ถ้าเราต้องการเขียนโปรแกรมหาพื้นที่สี่เหลี่ยม ซึ่งใช้สูตร กว้าง x ยาว จากนั้นทำการแสดงผล
วิเคราะห์จากโจทย์
โปรแกรมนี้มีข้อมูล 3 ตัว

1) ความกว้าง -> เป็นตัวเลข อาจเป็นจำนวนเต็ม หรือ จำนวนทศนิยมก็ได้
ตัวอย่างข้อมูลที่เป็นไปได้ เช่น 5 , 5.1 ,50.1 เป็นต้น

int width; หรือ  float width;

 

2) ความยาว -> เป็นตัวเลข อาจเป็นจำนวนเต็ม หรือ จำนวนทศนิยมก็ได้
ตัวอย่างข้อมูลที่เป็นไปได้ เช่น 6 , 6.1 ,60.1 เป็นต้น

int long; หรือ  float long;

 

3) พื้นที่ -> เป็นตัวเลข อาจเป็นจำนวนเต็ม หรือ จำนวนทศนิยมก็ได้
ตัวอย่างข้อมูลที่เป็นไปได้ เช่น 30 , 30.1 ,300.1 เป็นต้น

int area; หรือ  float area;

 

เงื่อนไขการ ประกาศตัวแปร

จะต้อง ประกาศตัวแปรอยู่ายในวงเล็บปีกกา { } ของ main() (แต่ในบทต่อๆ ไปก็จะมีวิธีอื่นๆ อีก)

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
 
  int number1;
    float number2;

   
    cin.get();
   
    return 0;
}

ชื่อตัวแปร ต้องเป็น ตัวอักษร (a - z หรือ A - Z) หรือ _ (Underscores) หรือ ตัวเลข (0 - 9) เท่านั้น แต่ห้ามขึ้นต้นตัวเลข

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  
  int number1;
    float Number2;
 
   bool  _isnumber;

   
    cin.get();
   
    return 0;
}

ชื่อตัวแปร ต้อง ไม่ซ้ำกับ Keyword ในภาษา C++ (เรื่อง Keyword ผมจะทำการเขียนในบทต่อๆ ไป)

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int number1;
    float Number2; 
   bool  _isnumber;

   bool  continue; // Error เพราะ  continue คือ Keyword
   bool  and; // Error เพราะ  and คือ Keyword

 

    cin.get();
   
    return 0;
}

ชื่อตัวแปร ระหว่าง ตัวอักษรใหญ่ และ ตัวอักษรเล็ก ถือว่าเป็นคนละตัวกัน (Case Sensitive)

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
   
int number1;
    int Number1;
    int NUMBER1;

    float Number2; 
   bool  _isnumber;

 

    cin.get();
   
    return 0;
}

 

ลองเขียน Source Code ประกาศตัวแปร

ขั้นที่ 1)

ทำการสร้าง Source File ใหม่ใน Dev_C++
 

สอน C++ : บทที่ 4 ตัวแปร (Variable) การประกาศตัวแปร และการตั้งค่าเริ่มต้น

 

ขั้นที่ 2)

ทำการ Copy Source code ลงใน พื้นที่การเขียน Source code

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int num1;
    float num2;
   bool isprogram;
   char status;
   
cout << "Hello this C++ programming Lesson 4.";

   
    cin.get();
   
    return 0;
}

สอน C++ : บทที่ 4 ตัวแปร (Variable) การประกาศตัวแปร และการตั้งค่าเริ่มต้น

 

ขั้นที่ 3)

Save Source file ชื่อ test_declare_variable.cpp และ ทำการ Complie และ Run เพื่อดูผลลัพธ์
 

สอน C++ : บทที่ 4 ตัวแปร (Variable) การประกาศตัวแปร และการตั้งค่าเริ่มต้น

 

อธิบาย Source Code เพิ่มเติม

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int num1;
//ประกาศตัวแปร ชื่อ num1 ชนิดข้อมูลเป็น ตัวเลขจำนวนเต็ม
    float num2; //ประกาศตัวแปร ชื่อ num2 ชนิดข้อมูลเป็น ตัวเลขจำนวนทศนิยม
   bool isprogram; //ประกาศตัวแปร ชื่อ isprogram ชนิดข้อมูลเป็น ค่าความจริง
   char status; //ประกาศตัวแปร ชื่อ status ชนิดข้อมูลเป็น อักขระ
   cout << "Hello this C++ programming Lesson 4."; //แสดงผลข้อความ

   
    cin.get();
   
    return 0;
}

จะสังเกตได้ว่า เมื่อเรา Run ออกมา ส่วนการประกาศตัวแปรไม่ได้ถูกแสดงผลลัพธ์ออกมา นั่นก็เพราะ คำสั่งที่ใช้ในการแสดงผล คือคำสั่ง cout เท่านั้น เพราะฉะนั้นอย่าสับสนนะครับ เพราะ การประกาศตัวแปร คือการบอกโปรแกรมของเราว่า เราจะใช้ข้อมูลอะไรบ้าง เท่านั้นครับ

 

GOTCHA !!

เอาล่ะครับเป็นยังไงกันบ้างครับ กับพื้นฐานเรื่องตัวแปร การประกาศตัวแปร ไม่ยากใช่ไหมล่ะ ^^ ยังไงก็หัดทำหัดอ่าน เยอะๆ นะครับ จะได้เขียนโปรแกรมเป็น รับรองว่าไม่ยากเกินความสามารถ แน่นอนครับ

 

สิ่งที่คุณจะทำได้หลังจากอ่านบทความนี้
- คุณสามารถประกาศตัวแปรตามชนิดของข้อมูลได้