สอน C++ : บทที่ 3 ข้อมูล ชนิดของข้อมูล และ ชนิดข้อมูลพื้นฐาน ( Primitive data type )

บทเรียนออนไลน์ #5
เขียนโดย :
มีผู้อ่าน : 27,257 คน วันนี้ : 7 คน

สวัสดีครับ พบกับ TUTORTONG อีกครั้งกับบทความสอน C++ มาถึงบทที่ 3 กันแล้วนะครับ บทนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญอีกบทหนึ่งของการเขียนโปรแกรมเลยก็ว่าได้ เพราะเป็นเรื่องพื้นฐานเกี่ยวกับตัวแปร (Variable) ในภาษา C++ นั่นก็คือ เรื่องของข้อมูล ชนิดของข้อมูล และ ชนิดข้อมูลพื้นฐาน ซึ่งข้อมูลนั้นต้องใช้แทบจะทุกโปรแกรม ที่เขียนขึ้นมาเลยก็ว่าได้ ดังนั้น บทนี้ขอให้ตั้งใจทำความเข้าใจให้ดี ถ้าบทนี้จำได้ เข้าใจ ก็สบายล่ะครับ ^^

 

ข้อมูล

ข้อมูลในที่นี้หมายถึง ค่าต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโปรแกรมที่เราจะเขียนขึ้น ทั้งในส่วน ข้อมูลเข้า (Input) ประมวลผล (Process) และ ผลลัพธ์ (Output)

ตัวอย่างที่ 1

ถ้าเราต้องการเขียนโปรแกรมบวกเลขสองจำนวน จากนั้น ทำการแสดงผลบวก
วิเคราะห์จากโจทย์
โปรแกรมนี้มีข้อมูล 3 ตัว
1) ตัวเลขที่จะนำมาบวกตัวแรก
2) ตัวเลขที่จำนำมาบวกตัวที่สอง
3) ผลลัพธ์ของการบวก

ตัวอย่างที่ 2

ถ้าเราต้องการเขียนโปรแกรมหาพื้นที่สี่เหลี่ยม ซึ่งใช้สูตร กว้าง x ยาว จากนั้นทำการแสดงผล
วิเคราะห์จากโจทย์
โปรแกรมนี้มีข้อมูล 3 ตัว
1) ความกว้าง
2) ความยาว
3) พื้นที่

ซึ่งการอ่านโจทย์ แล้วจะสามารถตีโจทย์ได้ว่า " มีข้อมูล " กี่ตัวนั้น ต้องอาศัย ประสบการณ์การทำโจทย์พอสมควรครับ เพราะฉะนั้นจุดนี้น้องๆ ที่เพิ่งหัดใหม่ ต้องพยายามทำโจทย์เยอะๆ และไม่ท้อครับ ^^

 

ชนิดของข้อมูล

ชนิดของข้อมูล คือ การแยกแยะว่าข้อมูลที่เราได้มาจากโจทย์นั้น เป็นประเภทไหน ซึ่งในเบื้องต้นนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ ชนิดข้อมูลพื้นฐาน กันก่อนครับ

ตัวอย่างที่ 1

ถ้าเราต้องการเขียนโปรแกรมบวกเลขสองจำนวน จากนั้น ทำการแสดงผลบวก
วิเคราะห์จากโจทย์
โปรแกรมนี้มีข้อมูล 3 ตัว

1) ตัวเลขที่จะนำมาบวกตัวแรก  -> เป็นตัวเลข อาจเป็นจำนวนเต็ม หรือ จำนวนทศนิยมก็ได้
ตัวอย่างข้อมูลที่เป็นไปได้ เช่น 1 , 1.1 ,10.1 เป็นต้น

2) ตัวเลขที่จำนำมาบวกตัวที่สอง -> เป็นตัวเลข อาจเป็นจำนวนเต็ม หรือ จำนวนทศนิยมก็ได้
ตัวอย่างข้อมูลที่เป็นไปได้ เช่น 2 , 2.1 ,20.1 เป็นต้น

3) ผลลัพธ์ของการบวก -> เป็นตัวเลข อาจเป็นจำนวนเต็ม หรือ จำนวนทศนิยมก็ได้
ตัวอย่างข้อมูลที่เป็นไปได้ เช่น 3 , 3.1 ,30.1 เป็นต้น

ตัวอย่างที่ 2

ถ้าเราต้องการเขียนโปรแกรมหาพื้นที่สี่เหลี่ยม ซึ่งใช้สูตร กว้าง x ยาว จากนั้นทำการแสดงผล
วิเคราะห์จากโจทย์
โปรแกรมนี้มีข้อมูล 3 ตัว

1) ความกว้าง -> เป็นตัวเลข อาจเป็นจำนวนเต็ม หรือ จำนวนทศนิยมก็ได้
ตัวอย่างข้อมูลที่เป็นไปได้ เช่น 5 , 5.1 ,50.1 เป็นต้น

2) ความยาว -> เป็นตัวเลข อาจเป็นจำนวนเต็ม หรือ จำนวนทศนิยมก็ได้
ตัวอย่างข้อมูลที่เป็นไปได้ เช่น 6 , 6.1 ,60.1 เป็นต้น

3) พื้นที่ -> เป็นตัวเลข อาจเป็นจำนวนเต็ม หรือ จำนวนทศนิยมก็ได้
ตัวอย่างข้อมูลที่เป็นไปได้ เช่น 30 , 30.1 ,300.1 เป็นต้น

เคล็ดลับการหา ชนิดข้อมูล ง่ายๆ คือให้คุณลอง เขียนตัวอย่างข้อมูลที่เป็นไปได้ อย่างที่ผมได้ยกตัวอย่างให้ดูเพราะเมื่อเราเห็นตัวอย่างข้อมูลแล้ว ก็จะเป็นการง่ายที่จะแยกแยะ ออกได้ว่า ข้อมูล นี้มี ชนิดข้อมูล เป็นอะไร

 

ชนิดข้อมูลพื้นฐาน ( Primitive data type ) ในภาษา C++

ชนิดข้อมูลพื้นฐาน คือ ข้อมูลประเภท ตัวเลขจำนวนเต็ม (Interger) , ตัวเลขจำนวนทศนิยม (Floating point) , ค่าความจริง (Boolean) และ อักขระ (Character)

ชนิดข้อมูล Source Code ข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล
จำนวนเต็ม
(Integer)
int ตัวเลขจำนวนเต็ม , จำนวนลูกค้า , จำนวนสินค้าที่ขายได้ เป็นต้น 1 , 15 , 100 , 1000 , 2150
จำนวนทศนิยม
(Floating point)
float ตัวเลขทศนิยม , เกรดเฉลี่ย , จำนวนเงิน เป็นต้น 1.1 , 3.45
ค่าความจริง
(Boolean)
bool มากกว่า 10 หรือไม่ , มีค่าเท่ากับ 10 หรือไม่ , เป็นตัวอักษร 'A' หรือไม่ เป็นต้น True , False
อักขระ
(Character)
char ตัวอักษร , สถานะ , เกรด เป็นต้น 'a' , 'B' , 'A'

ตัวอย่างที่ 1

ถ้าเราต้องการเขียนโปรแกรมบวกเลขสองจำนวน จากนั้น ทำการแสดงผลบวก
วิเคราะห์จากโจทย์
โปรแกรมนี้มีข้อมูล 3 ตัว

1) ตัวเลขที่จะนำมาบวกตัวแรก  -> เป็นตัวเลข อาจเป็นจำนวนเต็ม หรือ จำนวนทศนิยมก็ได้
ตัวอย่างข้อมูลที่เป็นไปได้ เช่น 1 , 1.1 ,10.1 เป็นต้น

int หรือ  float

 

2) ตัวเลขที่จำนำมาบวกตัวที่สอง -> เป็นตัวเลข อาจเป็นจำนวนเต็ม หรือ จำนวนทศนิยมก็ได้
ตัวอย่างข้อมูลที่เป็นไปได้ เช่น 2 , 2.1 ,20.1 เป็นต้น

int หรือ  float

 

3) ผลลัพธ์ของการบวก -> เป็นตัวเลข อาจเป็นจำนวนเต็ม หรือ จำนวนทศนิยมก็ได้
ตัวอย่างข้อมูลที่เป็นไปได้ เช่น 3 , 3.1 ,30.1 เป็นต้น

int หรือ  float

ตัวอย่างที่ 2

ถ้าเราต้องการเขียนโปรแกรมหาพื้นที่สี่เหลี่ยม ซึ่งใช้สูตร กว้าง x ยาว จากนั้นทำการแสดงผล
วิเคราะห์จากโจทย์
โปรแกรมนี้มีข้อมูล 3 ตัว

1) ความกว้าง -> เป็นตัวเลข อาจเป็นจำนวนเต็ม หรือ จำนวนทศนิยมก็ได้
ตัวอย่างข้อมูลที่เป็นไปได้ เช่น 5 , 5.1 ,50.1 เป็นต้น

int หรือ  float

 

2) ความยาว -> เป็นตัวเลข อาจเป็นจำนวนเต็ม หรือ จำนวนทศนิยมก็ได้
ตัวอย่างข้อมูลที่เป็นไปได้ เช่น 6 , 6.1 ,60.1 เป็นต้น

int หรือ  float

 

3) พื้นที่ -> เป็นตัวเลข อาจเป็นจำนวนเต็ม หรือ จำนวนทศนิยมก็ได้
ตัวอย่างข้อมูลที่เป็นไปได้ เช่น 30 , 30.1 ,300.1 

int หรือ  float

 

ในบทนี้ยังไม่ครอบคลุม ข้อมูลทุกประเภทนะครับ เพราะในบทนี้เราจะสนใจเฉพาะ พื้นฐานเท่านั้น ให้ท่านผู้อ่านจำและทำความเข้าใจพื้นฐานง่ายๆ เหล่านี้ให้แม่น ก่อนนะครับ ^^

 

GOTCHA !!

เอาล่ะครับเป็นยังไงกันบ้างครับ บทนี้เป็นทฤษฎีที่เกี่ยวกับ ข้อมูล ซะส่วนใหญ่อ่านแล้วก็อย่าเพิ่งง่วงกันล่ะครับ ^^ หากใครอ่านแล้วยังไม่ค่อยเข้าใจยังไง งงๆ ตรงไหนก็เขียนเข้ามาถามกันได้ที่ TUTORTONG นะครับ

 

สิ่งที่คุณจะทำได้หลังจากอ่านบทความนี้
- คุณสามารถแยกสิ่งที่เป็น ข้อมูล ออกจากโจทย์ได้
- คุณสามารถแยกข้อมูลได้ว่าเป็น ข้อมูลชนิด ใด