สอน C++ : บทที่ 11 การคำนวณแบบไม่เก็บค่าด้วย Arithmetic operators

บทเรียนออนไลน์ #29
เขียนโดย :
มีผู้อ่าน : 15,969 คน วันนี้ : 3 คน

สวัสดีครับ หลังจากที่เราทำความรู้จักกับตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ (Artithmetic operators) กันไปในบทที่แล้ว ในบทนี้เรามาเรียนรู้วิธีการใช้ ด้วยการคำนวณแบบไม่เก็บค่า เอาล่ะครับลองมาดูกัน ^^

 

การคำนวณแบบไม่เก็บค่าด้วย Arithmetic operators 

การคำนวณแบบไม่เก็บค่า คือ การใช้ตัวดำเนินการ ค่าคงที่ และตัวแปร ต่างๆ มาสร้างเป็น นิพจน์ (Expresssion) พูดง่ายๆ ก็คือ การสร้างสูตรคำนวณ นั่นเอง ซึ่งเมื่อมีการคำนวณแล้วจะไม่มีการเก็บค่าลงในตัวแปร แต่จะนำผลลัพธ์ไปใช้อย่างอื่นเช่น เอาผลลัพธ์แสดงผลทันที เอาผลลัพธ์ไปใช้ใน Function ทันที เป็นต้น

ตัวอย่างการคำนวณแบบไม่เก็บค่าโดยใช้ค่าคงที่ (แบบใช้แสดงผลทันที)

cout << 5 + 2;

cout << "5 + 5 = " << 5 + 5;

ตัวอย่างการคำนวณแบบไม่เก็บค่าโดยใช้ตัวแปร (แบบใช้แสดงผลทันที)

cout << x + y;

cout << "Num1 + Num2 = " << num1 + num2;

ตัวอย่างการคำนวณแบบไม่เก็บค่าโดยใช้ตัวแปรและค่าคงที่ (แบบใช้แสดงผลทันที)

cout << x + 2;

cout << "Num1 + 5 = " << num1 + 5;

 

ลองเขียน Source Code

การคำนวณแบบไม่เก็บค่าด้วย Arithmetic operators 

ขั้นที่ 1)

ทำการสร้าง Source File ใหม่ใน Dev_C++ จากนั้น ทำการ Copy Source code ลงใน พื้นที่การเขียน Source code

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
   

    int x=10,y=20,num1=30,num2=40;

   cout << "Hello this C++ programming Lesson 11."<< endl;

   cout << endl;
   cout << "Constant" << endl;
   cout << 5 + 2 << endl;
   cout << "5 + 5 = " << 5 + 5 << endl;
   
   cout << endl;
   cout << "Variable" << endl;
   cout << x + y << endl;
   cout << "Num1 + Num2 = " << num1 + num2 << endl;
   
   cout << endl;
   cout << "Constant and Variable" << endl;
   cout << x + 2 << endl;
   cout << "Num1 + 5 = " << num1 + 5 << endl;

    cout << endl;
    system("pause");
    return 0;
}


ขั้นที่ 2)

Save Source file ชื่อ test_arithmetic_operators.cpp และ ทำการ Complie และ Run เพื่อดูผลลัพธ์

 

สอน C++ : บทที่ 11 การคำนวณแบบไม่เก็บค่าด้วย Arithmetic operators

 

อธิบาย Source code เพิ่มเติม

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
   

   // ประกาศตัวแปรพร้อมตั้งค่าเริ่มต้น 
   int x=10,y=20,num1=30,num2=40;

   cout << "Hello this C++ programming Lesson 11."<< endl;

   cout << endl;
   cout << "Constant" << endl;
   
// แสดงผล 7
   cout << 5 + 2 << endl;
   
// แสดงผล 5 + 5 = 10
   cout << "5 + 5 = " << 5 + 5 << endl;
   
   cout << endl;
   cout << "Variable" << endl;
    
// แสดงผล 30 เพราะ x = 10,y = 20
   cout << x + y << endl;
    
// แสดงผล Num1 + Num 2 = 70 เพราะ num1 = 30, num2 = 40
   cout << "Num1 + Num2 = " << num1 + num2 << endl;
   
   cout << endl;
   cout << "Constant and Variable" << endl;
    
// แสดงผล 12 เพราะ x = 10
   cout << x + 2 << endl;
    
// แสดงผล 35 เพราะ num1 = 30
   cout << "Num1 + 5 = " << num1 + 5 << endl;

    cout << endl;
    system("pause");
    return 0;
}

เอาล่ะครับ เป็นยังไงบ้างครับ นี่คือการใช้ตัวดำเนินทางคณิตศาสตร์แบบแรก (ส่วนการใช้ร่วมกับ Function ผมขอยกไปเขียนเมื่อถือเรื่อง Function นะครับเดี๋ยวจะเยอะไป ^^) เราสามารถนำวิธีนี้มาประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรมได้หลากหลาย อย่างเช่น โปรแกรมการคำนวณหาพื้นที่ โปรแกรมการคิดภาษี เป็นต้น

 

สิ่งที่คุณจะทำได้หลังจากอ่านบทความนี้
- คุณจะสามารถใช้ ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ (Arithmetic operators) ในการคำนวณแบบไม่เก็บค่าได้