แบบฝึกหัด C++ Advance : การใช้ Array ใน ภาษา C++ ข้อที่ 5

แบบฝึกหัด #274
เขียนโดย :
มีผู้อ่าน : 10,145 คน วันนี้ : 3 คน

สวัสดีครับ เรามาต่อกันอีกข้อกับแบบฝึกหัดพื้นฐานเรื่องการใช้ Array ในภาษา C++ ซึ่ง Array ถือว่าเป็นพื้นฐานที่สำคัญ ที่มือใหม่หัดเขียนโปรแกรมควรมีความเข้าใจและใช้งานให้คล่องครับ เพราะ Array สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานเขียนโปรแกรมได้หลากหลายรูปแบบมาก และ ไม่เพียงภาษา C++ ที่สามารถใช้ Array ได้ ในภาษาอื่นๆ เช่น Python , Java , Javascript ก็มีสามารถใช้ ตัวแปรแบบ Array เช่นกันครับ

 

โจทย์

จงออกแบบโปรแกรมด้วยภาษา C++ โดยให้มีการทำงานดังต่อไปนี้
1) โปรแกรมสามารถ รับข้อมูลคะแนนของนักเรียนที่มีค่าระหว่าง 0 - 100 จำนวน 5 คน
2) ทำการ หาเกรด จากเกณฑ์คะแนนต่อไปนี้
    90 - 100 ได้เกรด A
    80 - 89 ได้เกรด B
    70 - 79 ได้เกรด C
    50 - 69 ได้เกรด D
    0 - 49 ได้เกรด F
3) แสดงผลข้อมูลตามรูปแบบตัวอย่าง

 

ตัวอย่างหน้าการแสดงผลของโปรแกรม

Calculate Grade Program
Enter Score Student 1 : 91
Enter Score Student 2 : 81
Enter Score Student 3 : 71
Enter Score Student 4 : 61
Enter Score Student 5 : 41


Show Student Grade
Student 1 
     Score 91 Grade A
Student 2 
     Score 81 Grade B
Student 3 

     Score 71 Grade C
Student 4 

     Score 61 Grade D
Student 5 

     Score 41 Grade F

Thank You...

 
หมายเหตุ : ตัวหนังสือ สีเขียว คือ Input ตัวหนังสือ สีน้ำตาล คือ คำค่าในตัวแปร Output มาแสดง 

 

เกี่ยวกับแบบฝึกหัด

ระดับความยาก : 5  / 10 
เหมาะสำหรับ : ผู้เริ่มต้น , ระดับกลาง

 

เรียบร้อยครับ อีกหนึ่งข้อกับเนื้อหาของ Array ความยากของข้อนี้นอกจากต้องเข้าใจการใช้ Loop , Array แล้ว ยังมีการ คิดเกรด อีกด้วย ซึ่งด้วยส่วนมากก็จะใช้วิธี If Else If กันครับ เอาล่ะครับลองทำกันดูไม่ยากเกินความสามารถแน่นอนครับ