แบบฝึกหัด VB.NET สำหรับ ป.4 ถึง ป.6 : ชุด พื้นฐานการเขียนโปรแกรม VB.NET Windows Forms Application ข้อที่ 1

แบบฝึกหัด #266
เขียนโดย :
มีผู้อ่าน : 3,977 คน วันนี้ : 2 คน

สวัสดีครับ คุณพ่อ คุณแม่ และ น้องๆ ทุกๆท่าน เนื่องด้วยเมื่อช่วงที่ผ่านมา TUTORTONG สอนเขียนโปรแกรม ได้มีการจัดอบรมคอร์ส VB.NET Windows Forms Application ขึ้น ซึ่งเป็นคอร์สที่เรียนเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมด้วย ภาษา Visual Basic .NET และ ได้มีน้อง ป.5 ได้มาร่วมเรียนกับเราด้วย

เราจึงได้จัดทำแบบฝึกหัด VB.NET ชุดพิเศษ สำหรับ น้องๆ ป.4 ถึง ป.6 ให้เป็นโจทย์สำหรับหัดเขียนโปรแกรมด้วย VB.NET กันครับ

 

โจทย์

จงเขียนโปรแกรม ด้วยภาษา VB.NET แบบ Windows Forms Applcation โดยให้มีการทำงานดังนี้ คือ

1) ผู้ใช้สามารถกรอก ชื่อเล่น ลงใน Textbox ได้
2) เมื่อผู้ใช้ทำการกดปุ่ม แสดงข้อความ ให้นำข้อมูล ชื่อเล่น ใน Textbox มาแสดงใน Message Box

ตัวอย่างการทำงาน

1) เมื่อทำการรันโปรแกรม จะได้หน้าจอของโปรแกรมดังนี้

แบบฝึกหัด VB.NET สำหรับ ป.4 ถึง ป.6 : ชุด พื้นฐานการเขียนโปรแกรม VB.NET Windows Forms Application ข้อที่ 1

 

2) ผู้ใช้ สามารถกรอก ชื่อเล่น ของใน Textbox ได้ จากนั้น กดปุ่ม แสดงข้อความ

แบบฝึกหัด VB.NET สำหรับ ป.4 ถึง ป.6 : ชุด พื้นฐานการเขียนโปรแกรม VB.NET Windows Forms Application ข้อที่ 1

 

3) เมื่อผู้ใช้กดปุ่ม แสดงข้อความ จะแสดงชื่อเล่น ที่ทำการกรอกลง Textbox

แบบฝึกหัด VB.NET สำหรับ ป.4 ถึง ป.6 : ชุด พื้นฐานการเขียนโปรแกรม VB.NET Windows Forms Application ข้อที่ 1

 

 

เกี่ยวกับแบบฝึกหัด

ระดับความยาก : 2  / 10 
เหมาะสำหรับ : ผู้เริ่มต้น

 

เป็นยังไงบ้างครับ น้องๆ ข้อแรก ไม่ง่าย และ ไม่ยาก เกินไป ถ้าจำคำสั่งพื้นฐานได้ ก็ทำได้แล้วครับข้อนี้ ส่วนสำคัญของ แบบฝึกหัดนี้ คือการเรียนรู้ Event , Method และ Property ของ Control พื้นฐานต่างๆ ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมด้วย Viusal Basic .NET ครับ