แบบฝึกหัด Python : แบบทดสอบการเขียนโปรแกรมภาษา Python ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด #216
เขียนโดย :
มีผู้อ่าน : 18,169 คน วันนี้ : 33 คน

สวัสดีครับ เนื่องด้วยปลายเดือนนี้ GapTheCoder ของเรา จะมีการจัดคอร์ส Basic Python สำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นภาษา Python โดยในคอร์สจะเป็นแบบเรียนลัด จบใน 2 วัน ทาง GapTheCoder เลยได้จัดทำเป็นแบบฝึกหัด Python สำหรับผู้เริ่มต้น เพื่อให้ผู้เรียนได้กลับไป ทบทวน ลองทำโจทย์กันดูครับ เพราะการเขียนโปรแกรมนั้น ต้องอาศัยการฝึกฝนถึงจะสามารถเข้าใจและใช้งาน Python ได้อย่างถ่องแท้ครับ

แบบฝึกหัด Python สำหรับผู้เริ่มต้น

จงตอบคำถามต่อไปนี้ (สามารถตอบด้านล่างของบทความนี้ หรือ จะเข้าไปตอบใน Facebook Page ก็ได้นะครับ)

 

1) จากประโยคต่อไปนี้ให้ ผลลัพธ์ คือ

print(' one 'exist' in the dictionary values')

 

2) จงเปลี่ยนฟังชั่นด้างล่าง ให้ เป้น function ประเภท  anonymous function 

def plus(x):
    y = 0
    y = x+1
   return y

 

3) จงแสดงผลลัพธ์ ของ ฟังชั่น print

while i <= 10:
    print(i, end = '-')
    i = i + 2

 

4) จาก Source Code ต่อไปนี้ จะได้ผลลัพธ์คือ

s = 'Hello python'
print(s[0])
print(s[5])
print(s[8])

 

5) จาก Source Code ต่อไปนี้ จะได้ผลลัพธ์คือ

for c in s:
    print(c)

 

6) จาก Source Code ต่อไปนี้ จะได้ผลลัพธ์คือ

s = 'Hello python'
for i in range(len(s)):
    print('s[%d] = %c' % (i, s[i]))

 

7) จาก Source Code ต่อไปนี้ จะได้ผลลัพธ์คือ

s = 'Hello python'
print(s1[0:3])
print(s1[5:7]) 
print(s1[0:1])
print(s2[:8]) 
print(s2[8:]) 

 

8) จาก Source Code ต่อไปนี้ จะได้ผลลัพธ์คือ

s = 'anaconda'

print('length of s =', len(s))

 

9) จาก Source Code ต่อไปนี้ จะได้ผลลัพธ์คือ

print(list(range(1, 30, 3)))

 

10) จาก Source Code ต่อไปนี้ 10.x มีค่าเท่ากับเท่าไร

x,y = [10,30]

 

เอาล่ะครับ เรียบร้อยแล้ว กับแบบฝึกหัด Python ชุดแรก 10 ข้อ จะมีหลายๆ เรื่องปนๆ กันนะครับ ยังไง ก็ลองฝึกฝีมือกันดูครับ ส่วนใครที่ยังทำไม่เป็นแยากเรียนรู้ Python แบบ 2 วันจบ ลดเวลาเรียนรู้ เพื่อนำไปใช้ทำงาน สามารถติดต่อสอบถามคอร์สเรียนใน Facebook Page GapTheCoder ของเราได้เลยนะครับ