สอน C++ : บทที่ 9 การให้ค่ากับตัวแปรด้วย Assignment Operator ( = )

บทเรียนออนไลน์ #21
เขียนโดย :
มีผู้อ่าน : 17,558 คน วันนี้ : 2 คน

สวัสดีครับ มาเรียน C++ กันต่อเนื่องในบทที่ 9 ในบทนี้จะมาพูดถึง ตัวดำเนินการ (Operator) ตัวแรกคือ Assignment Operator ( = ) ในภาษา C++ กันครับ คุ้นๆ ไหมครับตัวนี้ เราเคยใช้มาแล้วในบทที่ 5 การกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัวแปร ในภาษา C++ นั่นเองครับ เอาล่ะครับเรามาดูกันดีกว่า ว่า Operator ตัวนี้ใช้งานยังไงกันบ้าง ^^

 

การนำค่าคงที่ใส่ในตัวแปรด้วย Assignment Operator

การนำค่าใส่ตัวแปร คือ การนำค่ามาเก็บไว้ในตัวแปร หลักการทำงานคือ ทำงานฝั่งขวาของเครื่องหมาย (=) ให้เสร็จ แล้วจึงนำค่าผลลัพธ์มาใส่ตัวแปรทางฝั่งซ้ายมือ ดังนั้นถ้าต้องการเก็บค่าลงในตัวแปร ให้ใช้วิธีนี้ได้เลยครับ

รูปแบบการให้ค่าตัวแปรด้วยค่าคงที่

ชื่อตัวแปร = ค่า;

variable = value;

ตัวอย่างการใช้

x = 10;

y = 15.20;

ตัวอย่างรูปแบบการทำงาน

สอน C++ : บทที่ 9 การให้ค่ากับตัวแปรด้วย Assignment Operator ( = )

 

ลองเขียน Source Code การนำค่าคงที่ใส่ในตัวแปรด้วย Assignment Operator

ขั้นที่ 1)

ทำการสร้าง Source File ใหม่ใน Dev_C++ จากนั้น ทำการ Copy Source code ลงใน พื้นที่การเขียน Source code

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int num1,num2,num3;

   cout << "Hello this C++ programming Lesson 9."<< endl;


   num1 = 10;
   num2 = 0;
   num3 = 22;

   cout << endl;
   cout << "1st Show Data In Variable."<< endl;
   cout << "Num1 : " << num1 << endl;
   cout << "Num2 : " << num2 << endl;
   cout << "Num3 : " << num3 << endl;

   cout << endl;
   cout << "2nd Show Data In Variable."<< endl;
   num1 = 100;
   cout << "Num1 : " << num1 << endl;
   num2 = 128;
   cout << "Num2 : " << num2 << endl;
   num3 = 12345;
   cout << "Num3 : " << num3 << endl;

    cout << endl;
    system("pause");
    return 0;
}


ขั้นที่ 2)

Save Source file ชื่อ test_assignment_op.cpp และ ทำการ Complie และ Run เพื่อดูผลลัพธ์
 

สอน C++ : บทที่ 9 การให้ค่ากับตัวแปรด้วย Assignment Operator ( = )

 

อธิบาย Source Code เพิ่มเติม

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
       
//ส่วนการประการตัวแปร
       // ตัวแปรชนิดข้อมูลเดียวกันสามารถใช้วิธีนี้ได้

      int num1,num2,num3;

      cout << "Hello this C++ programming Lesson 9."<< endl;


       //นำค่า 10 ใส่ในตัวแปร num1
      num1 = 10;
      
//นำค่า 0 ใส่ในตัวแปร num2
      num2 = 0;
      
//นำค่า 22 ใส่ในตัวแปร num3
      num3 = 22; 

      cout << endl;
      cout << "1st Show Data In Variable."<< endl;
      
// แสดงค่าที่ตัวแปรแต่ละตัวเก็บไว้
      cout << "Num1 : " << num1 << endl;
      cout << "Num2 : " << num2 << endl;
      cout << "Num3 : " << num3 << endl;

      cout << endl;
      cout << "2nd Show Data In Variable."<< endl;
    
       
//นำค่า 100 ใส่ในตัวแปร num1
       // ดังนั้น ค่า 10 จะโดนค่า 100 ทับ

      num1 = 100;
 
     // เนื่องจากปัจจุบันเก็บค่า 100 อยู่จึงแสดงค่า 100
      cout << "Num1 : " << num1 << endl;

      
//นำค่า 128 ใส่ในตัวแปร num2
      // ดังนั้น ค่า 0 จะโดนค่า 128 ทับ

     num2 = 128;
     
// เนื่องจากปัจจุบันเก็บค่า 128 อยู่จึงแสดงค่า 128
     cout << "Num2 : " << num2 << endl;

     //นำค่า 12345 ใส่ในตัวแปร num3
     // ดังนั้น ค่า 22 จะโดนค่า 12345 ทับ

    num3 = 12345;
     
// เนื่องจากปัจจุบันเก็บค่า 12345 อยู่จึงแสดงค่า 12345
    cout << "Num3 : " << num3 << endl;

    cout << endl;
    system("pause");
    return 0;
}

 

การนำค่าในตัวแปรใส่ในตัวแปรอีกตัวด้วย Assignment Operator

รูปแบบการให้ค่าตัวแปรด้วยค่าจากตัวแปรอีกตัว

ชื่อตัวแปร = ชื่อตัวแปร;

variable = variable;

ตัวอย่างการใช้

x = data1;

y = data2;

ตัวอย่างรูปแบบการทำงาน

สอน C++ : บทที่ 9 การให้ค่ากับตัวแปรด้วย Assignment Operator ( = )

 

ลองเขียน Source Code การนำค่าจากในตัวแปรใส่ในตัวแปรอีกตัวด้วย Assignment Operator

ขั้นที่ 1)

ทำการสร้าง Source File ใหม่ใน Dev_C++ จากนั้น ทำการ Copy Source code ลงใน พื้นที่การเขียน Source code

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
     int num1 = 10,num2 = 20,num3 = 0;

     cout << "Hello this C++ programming Lesson 9."<< endl;


     cout << endl;
     cout << "Show Data In Variable."<< endl;
     cout << "Num1 : " << num1 << endl;
     cout << "Num2 : " << num2 << endl;
     cout << "Num3 : " << num3 << endl;

     cout << endl;
     cout << "Show Data In Variable."<< endl;
     num1 = num2;
     cout << "Num1 : " << num1 << endl;

     cout << endl;
     cout << "Enter Num2 : ";
     cin >> num1;
     num2 = num1;
     cout << "Num2 : " << num2 << endl;

     cout << endl;
     num2 = 450;
     num3 = num2;
     cout << "Num3 : " << num3 << endl;

    cout << endl;
    system("pause");
    return 0;
}


ขั้นที่ 2)

Save Source file ชื่อ test_assignment_op_var.cpp และ ทำการ Complie และ Run เพื่อดูผลลัพธ์
 

สอน C++ : บทที่ 9 การให้ค่ากับตัวแปรด้วย Assignment Operator ( = )

สอน C++ : บทที่ 9 การให้ค่ากับตัวแปรด้วย Assignment Operator ( = )

สอน C++ : บทที่ 9 การให้ค่ากับตัวแปรด้วย Assignment Operator ( = )

 

อธิบาย Source Code เพิ่มเติม

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
       

     // ประกาศตัวแปรพร้อมตั้งค่าเริ่มต้น
     // ตอนนี้  num1 = 10,num2 = 20,num3 = 0

     int num1 = 10,num2 = 20,num3 = 0;

     cout << "Hello this C++ programming Lesson 9."<< endl;


      // แสดงค่าในตัวแปร
      // ตอนนี้  num1 = 10,num2 = 20,num3 = 0

     cout << endl;
     cout << "Show Data In Variable."<< endl;
     cout << "Num1 : " << num1 << endl;
     cout << "Num2 : " << num2 << endl;
     cout << "Num3 : " << num3 << endl;

     cout << endl;
     cout << "Show Data In Variable."<< endl;

     
 // นำค่าใน num2 ให้กับ num1
      // ตอนนี้  num1 = 20,num2 = 20,num3 = 0

     num1 = num2;
     cout << "Num1 : " << num1 << endl;

     cout << endl;
     cout << "Enter Num2 : ";

      
// รับข้อมูลจากผู้ใช้ใส่ในตัวแปร num1   
      // จากตัวอย่างรับค่า 120 

     cin >> num1;

      
// นำค่าใน num1 ให้กับ num2
      // ตอนนี้  num1 = 120,num2 = 120,num3 = 0

     num2 = num1;
     cout << "Num2 : " << num2 << endl;

     cout << endl;

      
// นำค่า 450 ให้กับ num2
      // ตอนนี้  num1 = 120,num2 = 450,num3 = 0

     num2 = 450;

      
// นำค่าใน num2 ให้กับ num3
      // ตอนนี้  num1 = 120,num2 = 450,num3 = 450

     num3 = num2;
     cout << "Num3 : " << num3 << endl;

    cout << endl;
    system("pause");
    return 0;

}

 

GOTCHA !!

เอาล่ะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับ การให้ค่ากับตัวแปรด้วย Assignment Operator (=) ไม่ยากใช่ไหมครับ เป็นเรื่องพื้นฐานอีกเรื่องที่สำคัญมากต่อการเขียนโปรแกรม หากท่านใดยังไม่ค่อยเข้าใจ สามารถเข้ามาถามได้ที่ Fanpage TUTORTONG ได้เลยนะครับ ^^

 

สิ่งที่คุณจะทำได้หลังจากอ่านบทความนี้
- คุณสามารถเขียนใช้งาน Assignment Operator เพื่อทำการให้ค่ากับตัวแปรได้