แบบฝึกหัด VB.NET ( Windows Form Application ) : ข้อที่ 3 จงเขียนโปรแกรมคำนวณ ภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat นอก และ Vat ใน

แบบฝึกหัด #208
เขียนโดย :
มีผู้อ่าน : 9,781 คน วันนี้ : 2 คน

สวัสดีครับ น้องๆ มาพบกับแบบฝึกหัด VB.NET ข้อต่อไป ซึ่งข้อนี้อาจจะยากขึ้นมานิดนึง เพราะมีเรื่องการคำนวณเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยครับ แต่เราจะมีวิธีการคิดให้ เพราะฉะนั้น อ่านวิธีให้เข้าใจก่อน แล้วค่อยลงมือเขียน Code จะง่ายขึ้นครับ 

ซึ่งข้อนี้จะเป็น โปรแกรมคำนวณ ภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยที่สามารถคิดได้ทั้ง Vat นอก และ Vat ใน ส่วน Vat นอก Vat ใน คืออะไรนั้น จะอธิบายในโจทย์อีกครั้งครับ

 

โจทย์

จงเขียนโปรแกรม เพื่อคํานวณ หาภาษีมูลค่าเพิ่มของบริการ โดยให้มีการทำงานดังนี้ คือ

1) ถามผู้ใช้ว่าต้องการคำนวณหา Vat นอก หรือ Vat ใน 
2) รับราคาบริการ
3) เมื่อทำการกดปุ่ม คำนวณ จะทำการแสดงผลดังนี้
 3.1.1) กรณี Vat นอก คำนวณหาค่าบริการที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแบบ Vat นอก
    3.1.2) แสดงผล ราคาบริการ (คือราคาบริการที่รับมา)
    3.1.3) แสดงผล Vat (หาได้จาก สูตร ราคาบริการ * (7 /100))
    3.1.4) แสดงผล ราคาบริการที่รวม vat แล้ว (หาได้จาก ราคาบริการ + Vat)
 3.2.1) กรณี Vat ใน คำนวณหาค่าบริการที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแบบ Vat ใน
    3.2.2) แสดงผล ราคาบริการ (หาได้จาก สูตร ราคาบริการ - Vat)

    3.2.3) แสดงผล Vat (หาได้จาก สูตร ราคาบริการ * (7 /107))
    3.2.4) แสดงผล ราคาบริการที่รวม vat แล้ว (คือราคาบริการที่รับมา)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

คำว่า Vat นอก ก็คือ ราคาสินค้าหรือบริการที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มครับ ยกตัวอย่างเช่น ค่าบริการโทรศัพท์รายเดือน ราคา 1,000 บาท ไม่รวม Vat หมายความว่า เราต้องจ่ายจริง 1,070 บาทครับ

สูตรทั้งหมด การหา Vat นอก

ภาษีมูลค่าเพิ่ม  =  ราคาสินค้าหรือบริการไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม * (7 / 100)

ราคาจ่ายจริง = ราคาสินค้าหรือบริการไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

ส่วนคำว่า Vat ใน นั้นก็คือ ราคาสินค้าหรือบริการที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไปแล้ว ยกตัวอย่างเช่น เติมน้ำมัน 1,000 บาท รวม Vat แล้ว หมายความว่า เราต้องจ่ายจริง 1,000 บาทครับ

สูตรทั้งหมดการหา Vat ใน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม = ราคาจ่ายจริง * (7 / 107)

ราคาสินค้าหรือบริการไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม = ราคาจ่ายจริง - ภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

ตัวอย่างการทำงาน

1) เมื่อทำการรันโปรแกรม จะได้หน้าจอของโปรแกรมดังนี้

แบบฝึกหัด VB.NET ( Windows Form Application ) : ข้อที่ 3 จงเขียนโปรแกรมคำนวณ ภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat นอก และ Vat ใน

 

2) ทำการเลือก Vat นอก และ กรอกราคาเป็น 1000

แบบฝึกหัด VB.NET ( Windows Form Application ) : ข้อที่ 3 จงเขียนโปรแกรมคำนวณ ภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat นอก และ Vat ใน

 

3) กดปุ่ม คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม โปรแกรมจะทำการคำนวณและแสดงผล

แบบฝึกหัด VB.NET ( Windows Form Application ) : ข้อที่ 3 จงเขียนโปรแกรมคำนวณ ภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat นอก และ Vat ใน

 

4) ทดลองเปลี่ยนเลือก Vat ใน

แบบฝึกหัด VB.NET ( Windows Form Application ) : ข้อที่ 3 จงเขียนโปรแกรมคำนวณ ภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat นอก และ Vat ใน

 

5) กดปุ่ม คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม โปรแกรมจะทำการคำนวณและแสดงผล

แบบฝึกหัด VB.NET ( Windows Form Application ) : ข้อที่ 3 จงเขียนโปรแกรมคำนวณ ภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat นอก และ Vat ใน

 

เป็นยังไงบ้างครับ อ่านโจทย์แล้วเข้าใจหรือเปล่า ค่อยๆ อ่าน ค่อยๆ ทำความเข้าใจกับโจทย์ ค่อยๆ แก้ปัญหาทีละนิดไม่ยากเกินความสามารถแน่นอนครับ ใครมีคำถามเกี่ยวกับข้อนี้ สามารถเข้าไปถามเราได้ที่ Fanpage TUTORTONG สอนเขียนโปรแกรม ได้เลยครับ