สอน SQL : บทที่ 2 การใช้ Select.. Order by

บทเรียนออนไลน์ #171
เขียนโดย :
มีผู้อ่าน : 5,044 คน วันนี้ : 5 คน

สวัสดีครับ เป็นยังไงบ้างครับ ฝึกเขียน SQL กันไปถึงไหนกันแล้วบ้างครับ หลังจากที่เราได้รู้พื้นฐาน SQL กันไปบ้างแล้วในบทที่ 1 SQL พื้นฐานในการจัดการฐานข้อมูล (Database) มาต่อกันในบทนี้ ผมจะมาพูดถึงเรื่องของการใช้ Select... Order By ซึ่ง Order By นั้น เอาไว้ใช้สำหรับ เรียงลำดับข้อมูล ที่ถูก Query หรือ ดึงออกมาจากฐานข้อมูลนั่นเองครับ 

 

 

การใช้ Select.. Order by

 

การใช้ Order By เรียงลำดับข้อมูล จากน้อยไปมาก
 

ทำได้โดย ด้วยการใส่ ASC หรือ ไม่ต้องใส่เลย
 

Select * from Product order by Price ASC; หรือ

Select * from Product order by Price;


สอน SQL : บทที่ 2 การใช้ Select.. Order by

 

 

การใช้ Order By เรียงลำดับข้อมูล จากมากไปน้อย

 

ทำได้โดย ด้วยการใส่ Desc
 

Select * from Product order by Price Desc;


สอน SQL : บทที่ 2 การใช้ Select.. Order by

 

 

การใช้ Order By แบบผสมทั้ง 2 อย่าง

 

Select * from Product order by Price Desc, Country Asc;


สอน SQL : บทที่ 2 การใช้ Select.. Order by

 

Tag : MySQL , Query , SQL