{ GameCoder01 } : รวมแหล่ง Download เครื่องมือสำหรับการเขียนเกมส์ด้วย C# และ MonoGame

ของดีน่าเก็บ #156
เขียนโดย :
มีผู้อ่าน : 5,685 คน วันนี้ : 3 คน

ในการเขียนโปรแกรมสร้างเกมส์นั้น เราต้องใช้เครื่องมือ (ฟรี) พื้นฐานสองอย่างคือ Visual Studio และ Monogame framework

 

ขั้นตอนที่ 1. ดาวน์โหลดและติดตั้งเครื่องมือฟรี Visual Studio Community ที่ link นี้

https://www.visualstudio.com/en-us/products/visual-studio-community-vs.aspx

รวมแหล่ง Download เครื่องมือสำหรับการเขียนเกมส์ด้วย C# และ MonoGame

 

ขั้นตอนที่ 2. ดาวน์โหลด Monogame framework (MonoGame 3.5) ที่ link นี้

http://www.monogame.net/downloads/

รวมแหล่ง Download เครื่องมือสำหรับการเขียนเกมส์ด้วย C# และ MonoGame