C++ Programming : ตัวอย่างโจทย์ แสดงผลข้อมูล ใน Array 1 มิติ

ทิป & เทคนิค #145
เขียนโดย :
มีผู้อ่าน : 22,101 คน วันนี้ : 2 คน

สวัสดีครับ น้องๆ การทำงานร่วมกับ Array ใน ภาษา C++ เชื่อว่ายังมีน้องๆ อีกหลายๆ คนที่ยังไม่ค่อยคล่อง ดังนั้นตัวอย่างนี้เราจะมาดูการเขียนโปรแกรมภาษา C++ กับการแสดงผลข้อมูลใน Array 1 มิติ และมีการใช้เทคนิคหาขนาดของ Array แบบไม่ได้กำหนดขนาดไว้ด้วยครับ เป็นยังไง ไปดูกันได้เลยครับ ^^

 

โจทย์

จงทำการเขียนโปรแกรมเก็บข้อมูลจำนวนต่อไปนี้ 10,20,30,40,50 ลง Array 1 มิติ และทำการใช้ For Loop เพื่อแสดงผลข้อมูลภายใน Array 1 มิติ นี้ออกทางจอภาพ

 

Source Code

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int array_data[] = {10,20,30,40,50};
    int i;
    int size_array = sizeof(array_data) / sizeof(int);
    
    for(i=0;i<size_array;i++)
    {
        cout << "Data Index (" << i << ") : Values " << array_data[i] << endl;       
    }

    cout << endl << endl;
    system("pause");
   
    return 0;
}

 

อธิบาย Source Code

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
     //ประกาศตัวแปร Array แบบไม่ระบุขนาด array_data พร้อมตั้งค่าเริ่มต้น 10,20,30,40,50
    int array_data[] = {10,20,30,40,50};
    //ประกาศตัวแปร i ไว้เก็บตัวนับรอบ
    int i;
    // ประกาศตัวแปร size_array และตั้งค่าเริ่มต้นด้วยผลลัพธ์ของการหาขนาดของ Array
    int size_array = sizeof(array_data) / sizeof(int);
    
    //วนรอบ ตั้งแต่ 0 ถึง น้อยกว่า size_array 
    for(i=0;i<size_array;i++)
    {
         //แสดงผล Data Index (ค่าใน i) : Values ค่าใน array_data[ช่องที่ i]
        cout << "Data Index (" << i << ") : Values " << array_data[i] << endl;       
    }

    cout << endl << endl;
    system("pause");
   
    return 0;
}

 

ตัวอย่างการ Run โปรแกรม

ตัวอย่างการ Run

C++ Programming : ตัวอย่างโจทย์ แสดงผลข้อมูลง ใน Array 1 มิติ