C Programming : เลขคู่ เลขคี่

ทิป & เทคนิค #126
เขียนโดย :
มีผู้อ่าน : 71,971 คน วันนี้ : 5 คน

สวัสดีครับ น้องๆ ที่กำลังเริ่มต้นเขียนโปรแกรมทุกๆ ท่าน ผมเชื่อว่าภาษา C เป็นภาษาที่เริ่มต้นศึกษาของน้องๆ อีกหลายๆ คน ดังนั้นบทความนี้เป็นตัวอย่างโจทย์ การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C (C Programming) ในการตรวจสอบ เลขคู่ เลขคี่ ซึ่งเหมาะกับน้องๆ มือใหม่หัดเขียนโปรแกรมที่กำลังเริ่มต้น ลองศึกษาดูวิธีคิด อัลกอริทึม และ Logic นะครับ เพราะการเขียนโปรแกรมสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญมากๆ ครับ ^^
 

โจทย์

จงเขียนโปรแกรมในการตรวจสอบ เลขคู่ เลขคี่ โดยใช้ภาษา C โดยเมื่อเริ่มโปรแกรม โปรแกรมจะรับค่าตัวเลขจำนวนเต็มจากผู้ใช้ 1 ตัว จากนั้นทำการแสดงผลลัพธ์ว่าตัวเลขนั้นเป็น เลขคู่ หรือ เลขคี่
 

หลักการและแนวคิด

จะรู้ได้ยังไงว่าตัวเลขนั้น เป็นเลขคู่ หรือ เลขคี่ ?

การที่เราจะรู้ได้ว่า ตัวเลข ตัวนั้นเป็นเลขคู่ หรือเลขคี่ นั้น ก็คือ ถ้า ตัวเลขตัวนั้น ทำการ Mod (Modulo หารเอาเศษ) กับเลข 2 แล้ว ผลลัพธ์ได้ 0 เลขตัวนั้นจะถือว่าเป็นเลขคู่ครับ ดังนั้นถ้าไม่ได้ 0 ก็คือเลขคี่ นั่นเองครับ 

 

Source Code

#include<stdio.h>
int main()
{
    int number;
    printf("Enter Interger Number : ");
    scanf("%d",&number);
    
    if((number%2)==0)
    {
       printf("%d Is Even",number);              
    }
    else
    {
       printf("%d Is Odd",number); 
    }

    printf("\n");
    system("pause");

}

 

อธิบาย Source Code

#include<stdio.h>
int main()
{
    int number; //ประการตัวแปรเอาไว้เก็บตัวเลขที่รับเข้ามาจากผู้ใช้
    printf("Enter Interger Number : "); //แสดงผล
    scanf("%d",&number); //รับค่าจากผู้ใช้เก็บใส่ตัวแปร number
    
    //นำค่าที่เก็บใน number มา Mod กับ 2 เมื่อได้ผลลัพธ์ แล้วนำมาเปรียบเทียบ
    //ว่าเท่า
กับ 0 หรือไม่  ตามหลักการถ้าจริง (เท่ากับ 0)จะเป็นเลขคู่
    //ถ้าเท็จ (ไม่ใช่ 0) จะเป็นเลขคี่

    if((number%2)==0)
    {
       //ถ้าจริง
       printf("%d Is Even",number); //แสดงผลว่าเป็นเลขคู่             
    }
    else
    {
       //ถ้าเท็จ
       printf("%d Is Odd",number); //แสดงผลว่าเป็นเลขคี่
    }

    //ใช้สำหรับหยุดหน้าจอ ให้แสดงผลลัพธ์ค้างไว้
    printf("\n");
    system("pause");

}

 

Flowchart

C Programming  เลขคู่ เลขคี่

 

 

ตัวอย่างการ Run โปรแกรม

ตัวอย่างการ Run ครั้งที่ 1

ทดลองรับค่า 2 จากผู้ใช้ จากผลลัพธ์จะเห็นได้ว่า ผลลัพธ์จะแสดงว่า 2 เป็น เลขคู่ 

C Programming : เลขคู่ เลขคี่


ตัวอย่างการ Run ครั้งที่ 2

ทดลองรับค่า 9 จากผู้ใช้ จากผลลัพธ์จะเห็นได้ว่า ผลลัพธ์จะแสดงว่า 2 เป็น เลขคี่

C Programming : เลขคู่ เลขคี่

 

เป็นยังไงบ้างครับ กับการเขียนโปรแกรมด้วย ภาษา C ตรวจสอบว่าตัวเลขที่รับเข้ามานั้น เป็นเลขคู่ หรือ เลขคี่ ไม่ยากเกินไปสำหรับน้องๆ แน่นอนครับ สิ่งที่สำคัญคือต้องทำความเข้าใจวิธีคิด ครับ ว่าการตรวจสอบเลขคู่ เลขคี่นั้น ทำได้อย่างไร แล้วเราจะนำวิธีคิดนั้น ไปเขียนเป็นโปรแกรม อีกทีครับ

สำหรับน้องๆ คนไหนที่ยังไม่ค่อยเข้าใจ สามารถเข้ามาสอบถามกันได้ที่ Fanpage TUTORTONG สอนเขียนโปรแกรม นะครับ มาสนุกกับการเขียนโปรแกรม ไปกับเรา TUTORTONG สอนเขียนโปรแกรม ครับ ^^