รวมโจทย์ เขียนโปรแกรมภาษา C++ แบบง่ายๆ สำหรับผู้เริ่มต้นเขียน ภาษา C++ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด #100
เขียนโดย :
มีผู้อ่าน : 23,886 คน วันนี้ : 6 คน

สวัสดีครับ มาพบกับอีกบทความ แบบฝึกหัด C++ อีกครั้ง โดยชุดนี้ จะเป็น รวมโจทย์ เขียนโปรแกรมภาษา C++ ซึ่งโจทย์จะครอบคลุม เกี่ยวกับ การแสดงผล การรับค่า ตัวแปร การใช้ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ IF และ If Else เอาล่ะครับถ้าใครยังไม่คล่องเรื่องเหล่านี้ ก็ลองทำแบบฝึกหัดเยอะๆ จะได้คล่องครับ ^^

 

ข้อที่ 1) 

จงเขียนโปรแกรมคำนวณค่าเรียนพิเศษของ ติวเตอร์คณิตศาสตร์ แห่งหนึ่ง โดย ติวเตอร์แห่งนี้ คิดค่าเรียนเป็นรายชั่วโมง ชั่วโมงละ 450 บาท และจ่ายเป็นแบบครั้งต่อครั้ง โดยให้โปรแกรมมีการรับค่าจำนวนช่วงโมงที่สอน และมีรูปแบบการทำงานและแสดงผลตามตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่างการทำงาน ครั้งที่ 1

RUN : ทดสอบด้วยการป้อนจำนวนชั่วโมงที่เรียนเป็น 5 ชั่วโมง

Enter Hour : 5
Total : 2250

ตัวอย่างการทำงาน ครั้งที่ 2

RUN : ทดสอบด้วยการป้อนจำนวนชั่วโมงที่เรียนเป็น 1 ชั่วโมง

Enter Hour : 1
Total : 450

 


 

ข้อที่ 2) 

จงเขียนโปรแกรมคำนวณค่าเรียนพิเศษของ ติวเตอร์คณิตศาสตร์ แห่งหนึ่ง โดย ติวเตอร์แห่งนี้ คิดค่าเรียนเป็นรายชั่วโมง ชั่วโมงละ 350 บาท จ่ายเป็นแบบครั้งต่อครั้ง ให้โปรแกรมมีการรับค่าจำนวนชั่งโมงที่สอนและจำนวนเงินที่จ่าย (มีข้อกำหนดว่า จำนวนเงินที่จ่ายที่กรอกนั้นมากกว่าหรือเท่ากับจำนวนที่จ่ายเสมอ) รูปแบบการทำงานและแสดงผลตามตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่างการทำงาน ครั้งที่ 1

RUN : ทดสอบด้วยการป้อนจำนวนชั่วโมงที่เรียนเป็น 5 ชั่วโมง และ ชำระเงิน 2000 บาท

Enter Hour : 5
Total : 1750
Pay : 2000
Change : 250

ตัวอย่างการทำงาน ครั้งที่ 2

RUN : ทดสอบด้วยการป้อนจำนวนชั่วโมงที่เรียนเป็น 1 ชั่วโมง และ ชำระเงิน 500 บาท

Enter Hour : 1
Total : 350
Pay :
 500
Change : 150

 


 

ข้อที่ 3) 

จงเขียนโปรแกรมคำนวณค่าเรียนพิเศษของ ติวเตอร์คณิตศาสตร์ แห่งหนึ่ง โดย ติวเตอร์แห่งนี้ คิดค่าเรียนเป็นรายชั่วโมง ชั่วโมงละ 250 บาท จ่ายเป็นแบบครั้งต่อครั้ง ให้โปรแกรมมีการรับค่าจำนวนชั่งโมงที่สอนและจำนวนเงินที่จ่าย (มีข้อกำหนดว่า จำนวนเงินที่จ่ายที่กรอกนั้นมากกว่าหรือเท่ากับจำนวนที่จ่ายเสมอ) และเมื่อมีเงินทอนให้โปรแกรมแจ้งผู้ใช้ว่ามีเงินทอน รูปแบบการทำงานและแสดงผลตามตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่างการทำงาน ครั้งที่ 1

RUN : ทดสอบด้วยการป้อนจำนวนชั่วโมงที่เรียนเป็น 5 ชั่วโมง และ ชำระเงิน 1500 บาท

Enter Hour : 5
Total : 1250
Pay : 1500
Change : 250
Has Changes

ตัวอย่างการทำงาน ครั้งที่ 2

RUN : ทดสอบด้วยการป้อนจำนวนชั่วโมงที่เรียนเป็น 1 ชั่วโมง และ ชำระเงิน 250 บาท

Enter Hour : 1
Total : 250
Pay :
 250
Change : 0

 


 

ข้อที่ 4) 

จงเขียนโปรแกรมคำนวณค่าเรียนพิเศษของ ติวเตอร์คณิตศาสตร์ แห่งหนึ่ง โดย ติวเตอร์แห่งนี้ คิดค่าเรียนเป็นรายชั่วโมง ชั่วโมงละ 200 บาท จ่ายเป็นแบบครั้งต่อครั้ง ให้โปรแกรมมีการรับค่าจำนวนชั่งโมงที่สอนและจำนวนเงินที่จ่าย (มีข้อกำหนดว่า จำนวนเงินที่จ่ายที่กรอกนั้นมากกว่าหรือเท่ากับจำนวนที่จ่ายเสมอ) และเมื่อมีเงินทอนให้โปรแกรมแจ้งผู้ใช้ว่ามีเงินทอนจำนวนเท่าไร รูปแบบการทำงานและแสดงผลตามตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่างการทำงาน ครั้งที่ 1

RUN : ทดสอบด้วยการป้อนจำนวนชั่วโมงที่เรียนเป็น 5 ชั่วโมง และ ชำระเงิน 2000 บาท

Enter Hour : 5
Total : 1000
Pay : 2000
Change : 1000

ตัวอย่างการทำงาน ครั้งที่ 2

RUN : ทดสอบด้วยการป้อนจำนวนชั่วโมงที่เรียนเป็น 1 ชั่วโมง และ ชำระเงิน 500 บาท

Enter Hour : 1
Total : 200
Pay :
 200

 


 

ข้อที่ 5) 

จงเขียนโปรแกรมคำนวณค่าเรียนพิเศษของ ติวเตอร์คณิตศาสตร์ แห่งหนึ่ง โดย ติวเตอร์แห่งนี้ คิดค่าเรียนเป็นรายชั่วโมง ชั่วโมงละ 150 บาท จ่ายเป็นแบบครั้งต่อครั้ง ละทุกครั้งที่เรียนเสร็จ จะมีการทดสอบเก็บคะแนนทุกครั้ง ให้โปรแกรมมีการรับค่าจำนวนชั่งโมงที่สอนและจำนวนเงินที่จ่าย (มีข้อกำหนดว่า จำนวนเงินที่จ่ายที่กรอกนั้นมากกว่าหรือเท่ากับจำนวนที่จ่ายเสมอ) และป้อนคะแนนทดสอบถ้าคะแนนทดสอบมากกว่า 5 คะแนนถือว่าผ่านการทดสอบ รูปแบบการทำงานและแสดงผลตามตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่างการทำงาน ครั้งที่ 1

RUN : ทดสอบด้วยการป้อนจำนวนชั่วโมงที่เรียนเป็น 5 ชั่วโมง และ ชำระเงิน 1000 บาท

Enter Hour : 5
Total : 750
Pay : 1000
Change : 250

Test Score : 6
Pass an exam !!!

ตัวอย่างการทำงาน ครั้งที่ 2

RUN : ทดสอบด้วยการป้อนจำนวนชั่วโมงที่เรียนเป็น 1 ชั่วโมง และ ชำระเงิน 500 บาท

Enter Hour : 1
Total : 150
Pay :
 500
Change : 350

Test Score :
 1
Fail an exam !!!

 


 

เป็นยังไงบ้างครับ กับโจทย์แต่ล่ะข้อ ไม่ยากไปใช่ไหมครับ ที่จริงแล้ว โจทย์เหล่านี้ไม่จำเป็นต้องใช้ภาษา C++ ทำก็ได้นะครับ ใครถนัดภาษาไหน เช่น ภาษา C , ภาษา Java , ภาษา C# ก็สามารถ เอาโจทย์นี้ไปลองเขียนดูได้ครับ การจะเขียนโปรแกรมให้เก่งนั้น ต้องฝึกมากๆ เข้าใจการทำงานพื้นฐาน และ คำสั่งต่างๆ มาใช้ร่วมกัน

ด้านล่างผมได้รวบรวมลิ้งที่เกี่ยวข้องสำหรับโจทย์ทุกข้อไว้ ถ้าใครติดตรงไหนสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากลิ้งด้านล่างได้เลยครับ หรือใครจะเข้ามาถามใน Fanpage ของ TUTORTONG ก็ยินดีครับ ^^

 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง